Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1hACS7heZLRSRKmkguXnjx27LkABNFfQ7/view?usp=sharing

Πίνακας που συνέταξε το υπουργείο παιδείας αναφορικά με τις άδειες των μονίμων εκπαιδευτικών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε