Άδειες νεοδιορίστων εκπαιδευτικών

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/drive/folders/1R56mnU1Q4I71veKjmGAU62TBgW3Kh45c?usp=sharing

 

Υπάρχει ο φάκελος «νεοδιορίστων» ο οποίος περιέχει τα εξής αρχεία, που συνδέονται με τις άδειες των νεοδιορίστων εκπαιδευτικών:

 

  1. Το υπ’ αριθμ. 108357/Ε3/21-8-2020 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπ/κό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

 

  1. Η υπ’ αριθμ. 2367/21 απόφαση του ΣτΕ
  2. Ενημερωτικό σημείωμα της νομικού συμβούλου της ΑΔΕΔΥ επί της με αριθμό 2367/2021 αποφάσεως της επταμελούς συνθέσεως του ΣτΕ- Άδειες ανατροφής νεοδιορίστων εκπαιδευτικών

 

  1. Το υπ’ αριθμ. 11919/Ε3/03-02-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. κατόπιν της έκδοσης της Α2367/16-12-2021 απόφασης του ΣτΕ.

  1. Ενημερωτικό σημείωμα της νομικού συμβούλου της ΑΔΕΔΥ σε συνέχεια του με αριθμ. 11919/Ε3/03-02-2022 εγγράφου του υπουργείου παιδείας

 

  1. Επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς τους υπουργούς εσωτερικών και παιδείας με θέμα:

Άδειες ανατροφής νεοδιόριστών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε