Άρθρα του υπουργείου παιδείας στο Ν. 4926/2022

 Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/15MFgrKAS-3gvcu7nOYGphshPn3pj-PRS/view?usp=sharing

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Nόμος  4926/2022 (Αρ. Φύλλου 82 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 20 Απριλίου 2022) με θέμα:

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 123 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών – Τροποποίηση άρθρου 165 ν. 4763/2020 Άρθρο 124 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων – παιδοκόμων – Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4790/2021

Άρθρο 125 Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 126 Βιομηχανικά διδακτορικά

Άρθρο 127 Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές

Άρθρο 128 Εξεταστές της γνώσης ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε