Έλεγχος στοιχείων τελειοφοίτων ΕΠΑΛ 2022-2023

Έλεγχος στοιχείων τελειοφοίτων ΕΠΑΛ 2022-2023 ζητά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 139146/Α3/10-11-2022 έγγραφό του και θέμα:

Έλεγχος ενημέρωσης στοιχείων μαθητών Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αναλυτικά το έγγραφο:

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να δημιουργήσει το αρχείο των μαθητών της τελευταίας τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων παρακαλούμε:

Α. Να ελέγξετε ότι όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης της σχολικής σας μονάδας, είναι ορθώς καταχωρισμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», απ’ όπου και θα αντληθεί το σχετικό αρχείο.

Χωρίς κωδικό αριθμό εξετάσεων θα είναι καταχωρισμένοι οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄Ημερησίου/Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για απολυτήριο και δεν έχουν κωδικό πανελλαδικών εξετάσεων παλαιότερων ετών.

Β. Να ελέγξετε ότι όσοι μαθητές της Γ΄ Ημερησίου/Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου απέκτησαν κωδικό εξετάσεων προηγούμενο έτος (π.χ. οι μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω ανεπαρκούς φοίτησης), είναι καταχωρισμένοι με τον παλαιό τους κωδικό αριθμό εξετάσεων. Σημειώνεται ότι, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή καταχώριση του κωδικού αριθμού εξετάσεων, εφόσον υπάρχει.

Γ. Να ελέγξετε ότι έχετε επιλέξει ορθώς την ένδειξη στο πεδίο «Παρακολουθεί μόνο μαθήματα ειδικότητας», όπου απαιτείται (για τους μαθητές που έχουν ήδη απολυτήριο και φοιτούν μόνο για την απόκτηση ειδικότητας).

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» τα πλήρη στοιχεία όλων των μαθητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, χρονολογία γέννησης, φύλο κλπ).

Για όποιο τεχνικό πρόβλημα συναντήσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του «myschool» (τηλ. 801-200-80-40 ή 214-4169749).
Παρακαλούμε να έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο των στοιχείων των μαθητών στο «myschool», μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ώστε να αντληθεί μετά το απαιτούμενο αρχείο από την υπηρεσία μας για την απόδοση κωδικό εξετάσεων στους μαθητές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023.

 

Έλεγχος στοιχείων τελειοφοίτων ΕΠΑΛ 2022-2023 ζητά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 139146/Α3/10-11-2022 έγγραφό του

και θέμα:

Έλεγχος ενημέρωσης στοιχείων μαθητών Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το έγγραφο αυτό βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1MLtQz2-8JxkFkWBPyDvraZ_Zx46McUuO/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε