Έλεγχο υποβληθέντα φακέλου στον ΟΠΣΥΔ

Έλεγχο υποβληθέντα φακέλου στον ΟΠΣΥΔ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού)  ας κάνουν όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν εφόσον έχουν καταθέσει:
1.
αίτηση στον ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή στο πλαίσιο των προκηρύξεων

2.

αιτήματα επικαιροποίησης στο ΟΠΣΥΔ

Ο έλεγχος του φακέλου τους αφορά τα δηλωθέντα από αυτούς στοιχεία και

για τυχόν προβλήματα που θα εντοπίσουν ας επικοινωνήσουν  Διεύθυνση Εκπαίδευσης χειρισμού του φακέλου τους

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε