Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων

Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ11/74076/Δ4 που έχει δημοσιευθεί στο  τεύχος Β του ΦΕΚ  3019 της 16ης Ιουνίου 2022.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει τη δημιουργία 19 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.):

Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2022-2023 τα ακόλουθα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.):

1. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα συστεγασθεί με το 4ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης με έδρα την Αλεξανδρούπολη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ‘Έβρου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
(γ) Πληροφορικής

2. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Λαυρίου, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου με έδρα το Λαύριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(δ) Μηχανολογίας
(ε) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
(στ) Πληροφορικής
(ζ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

3. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κρύας Βρύσης, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κρύας Βρύσης με έδρα την Κρύα Βρύση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(γ) Μηχανολογίας
(δ) Πληροφορικής
(ε) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

4. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Χαϊδαρίου – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Χαϊδαρίου – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ με έδρα το Χαϊδάρι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(δ) Μηχανολογίας
(ε) Πληροφορικής
(στ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων

5. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Γλυφάδας, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Γλυφάδας με έδρα την Γλυφάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(γ) Εφαρμοσμένων Τεχνών
(δ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(ε) Πληροφορικής
(στ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

6. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ταύρου, το οποίο θα συστεγασθεί με το 3ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ταύρου με έδρα τον Ταύρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(γ) Μηχανολογίας
(δ) Πληροφορικής
(ε) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

7. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ελευσίνας, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας με έδρα την Ελευσίνα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(γ) Εφαρμοσμένων Τεχνών
(δ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(ε) Μηχανολογίας
(στ) Πληροφορικής
(ζ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

8. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αιγίου με έδρα το Αίγιο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(γ) Μηχανολογίας
(δ) Πληροφορικής
(ε) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

9. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αμαλιάδας, το οποίο θα συστεγασθεί με το 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας με έδρα την Αμαλιάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(β) Διοίκησης και Οικονομίας
(γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

10. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Πτολεμαΐδας, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας με έδρα την Πτολεμαΐδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(γ) Μηχανολογίας
(δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων

11. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κέρκυρας, το οποίο θα συστεγασθεί με το 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(γ) Πληροφορικής
(δ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

12. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Βελεστίνου, το οποίο θα συστεγασθεί με το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου με έδρα το Βελεστίνο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με τους ακόλουθους
τομείς:
(α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(β) Διοίκησης και Οικονομίας
(γ) Πληροφορικής

13. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κατερίνης, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης με έδρα την Κατερίνη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(β) Εφαρμοσμένων Τεχνών
(γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(δ) Μηχανολογίας
(ε) Πληροφορικής
(στ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

14. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Νεάπολης, το οποίο θα συστεγασθεί με το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης με έδρα την Νεάπολη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(β) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(γ) Μηχανολογίας
(δ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

15. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ακρωτηρίου, το οποίο θα συστεγασθεί με το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου με έδρα το Ακρωτήρι Χανίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Εφαρμοσμένων Τεχνών
(γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

16. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ρόδου, το οποίο θα συστεγασθεί με το 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ρόδου με έδρα την Ρόδο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Πληροφορικής
(γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

17. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Σύρου, το οποίο θα συστεγασθεί με το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Σύρου με έδρα την Σύρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με τους ακόλουθους τομείς:

(α) Διοίκησης και Οικονομίας
(β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(γ) Εφαρμοσμένων Τεχνών
(δ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(ε) Μηχανολογίας
(στ) Πληροφορικής
(ζ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

18. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κιάτου, το οποίο θα συστεγασθεί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κιάτου με έδρα το Κιάτο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με τους ακόλουθους τομείς:
(α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(β) Διοίκησης και Οικονομίας
(γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(δ) Μηχανολογίας
(ε) Πληροφορικής
(στ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

19. Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άμφισσας, το οποίο θα συστεγασθεί με το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας με έδρα την Άμφισσα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, με τους ακόλουθους τομείς:

(α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(β) Διοίκησης και Οικονομίας
(γ) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(δ) Μηχανολογίας
(ε) Πληροφορικής
(στ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Β) Η λειτουργία των ανωτέρω Π.ΕΠΑ.Λ. θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2022-2023 για την Α’ τάξη, από το σχολικό έτος 2023-2024 για τη Β’ τάξη και από το σχολικό έτος 2024-2025 για τη Γ’ τάξη. Οι τάξεις του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. που τίθενται κατ’ έτος σε λειτουργία θα αντικαθιστούν τις αντίστοιχες τάξεις του υφιστάμενου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

 

https://drive.google.com/file/d/1R2-FsZnoL-7x4OJhGgx24FJI_Up9vmbB/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε