Αιτήσεις ετήσιων αποσπάσεων ΠΕΙΣ – ΠΣ

Αιτήσεις ετήσιων αποσπάσεων ΠΕΙΣ – ΠΣ καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν προσκλήσεως της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η ανάρτηση στον  ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων αναφέρει τα εξής:

Προσκλήσεις αιτήσεων απόσπασης ενός έτους σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ενός έτους σε Πρότυπα κα Πειραματικά σχολεία.

Οι προσκλήσεις έχουν αναρτηθεί στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Πλατφόρμα αιτήσεων ΕΔΩ

Προθεσμία 17/8/22 έως 21/8/22 στις 23:59.

Διαθέσιμες θέσεις ΕΔΩ

Προσκλήσεις:

Ανατολική μακεδονία Θράκη,

Αττική,

Βόρειο Αιγαίο,

Δυτική Ελλάδα,

Δυτική Μακεδονία,

Ήπειρος,

Θεσσαλία,

Ιόνιοι Νήσοι,

Κεντρική Μακεδονία,

Κρήτη,

Νότιο Αιγαίο,

Πελοπόννησος,

Στερεά Ελλάδα.

 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής,

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.

(Για τις αρμοδιότητες της ΔΕΠΠΣ ισχύει το άρθρο 14 του Ν.4692 /2020, ΦΕΚ 111 Α/12-6-2020  όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 του άρθρου 177 και την περ. Α του άρθρου 244 ΤΟΥ Ν. 4823/21, ΦΕΚ-136 Α/3-8-21)

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος Γεώργιος Τόμπρας του Σπυρίδωνος
Αναπληρωτής Πρόεδρος Αικατερίνη Κλωνάρη του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος Ζωή Γείτονα του Χρήστου
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Ανδρονίκη Χαριτωνίδου του Αναστασίου
Μέλος Δ.Ε.Π. Σοφία Λαμπροπούλου του Σπήλιου
Αναπληρωτής Ανδρέας Μπρούζος του Δημητρίου
Σ.Ε.Ε.Π.Ε. Ζωή Κρόκου του Κωνσταντίνου
Αναπληρωτής Ματθαίος Πατρινόπουλος του Αναργύρου
Σ.Ε.Ε.Δ.Ε. Ελευθέριος Μαστορίδης του Σπυρίδωνος
Αναπληρωτής Χριστίνα Παπαζήση του Γεωργίου
Δ/ντής ή Εκ/κός Πρότυπου Σχολείου Δημήτριος Διαμαντίδης του Ιωάννη
Αναπληρωτής Ζήσης Λυγάτσικας του Βασιλείου
Δ/ντής ή Εκ/κός Πειραματικού Σχολείου Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου
Αναπληρωτής Μαρία Μπιμπούδη του Ιωάννη

Γραμματεία

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γραμματέας Φωτεινή Ηρωδιάδη του Ιωάννη

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε