Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει το υπ’ αριθμ. 128433/Ε3/27-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά το έγγραφο:

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών»

Σχετ. : 1. Το αριθ. 79350/Ε3/16-5-2018 έγγραφο-ερώτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  1. Το αριθ. 2/41157/ΔΕΠ/15-6-2018 έγγραφο-απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
  2. Το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2763/18653,22986/03-07-2018 έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με το εάν το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών συνιστά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το σκεπτικό των ανωτέρω (2) και (3) σχετικών εγγράφων,

τα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών (αντί Πτυχίων) που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων ή των Τ.Ε.Ι., δύνανται να ληφθούν υπόψη για αναγνώριση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια αρκεί σε αυτά να εμφανίζονται ο βαθμός του πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή υπογεγραμμένο από τον Καθηγητή του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

                                    Τα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών (αντί Πτυχίων) που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων ή των Τ.Ε.Ι., εάν δεν έχουν την ως άνω μορφή, δηλαδή τη μορφή των γνήσιων τίτλων σπουδών, δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη για αναγνώριση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια.

Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απάντηση δίνει το υπ’ αριθμ. 128433/Ε3/27-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1RaYfACUZwSXDwtOPrvBSmgcCjXJJV3va/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε