Αναδρομικός διορισμός Δικαίωμα μετάθεσης

Αναδρομικός διορισμός Δικαίωμα μετάθεσης

Ένα πολύ ουσιαστικό και καίριο ερώτημα:

Εάν ο νεοδιοριζόμενος συνάδελφος θελήσει να προβεί σε αναδρομικό διορισμό τι θα συμβεί με το δικαίωμα της μετάθεσής του;

Προφανέστατα όταν αναφερόμαστε σε αναδρομικό διορισμό μιλάμε για νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, εφόσον θα υπάρξουν στο μέλλον τέτοιες περιπτώσεις. Είναι γνωστό ότι πάντοτε κάποιοι καταφεύγουν στα δικαστήρια και δικαιώνονται.

Η απάντηση στο καίριο και ουσιαστικό αυτό ερώτημα δίνεται από την εγκύκλιο των μεταθέσεων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Η παράγραφος 1.7 αναφέρει τα εξής:

Δικαίωμα μετάθεσης μετά από αναδρομικό διορισμό

Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού το αντίστοιχο διάστημα προσμετράται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.

Επίσης

ο εν λόγω χρόνος θα ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης υποχρεωτικής διετίας

που προβλέπει ο νόμος για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται σε δυσπρόσιτα σχολεία.

Ωστόσο ζήτημα αναδρομικής μετάθεσης δεν υφίσταται,

σύμφωνα με την αριθμ. 336/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Παρατηρήσεις συντάκτη:

Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται γενικά στον αναδρομικό διορισμό.

Η επόμενη σκέψη – ερώτημα είναι το εξής:

Ισχύει και για τους νεοδιοριζομένους που πρέπει να παραμείνουν επί διετίας στην περιοχή μετάθεσής τους, ούτως ώστε να έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης;

Δεν προσδιορίζει σε ποια κατηγορία νεοδιοριζομένων αναφέρεται.

Όμως εφόσον αναφέρεται στη υποχρεωτικότητα της διετούς παραμονής του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού σε δυσπρόσιτα σχολεία, γιατί άραγε να μην ισχύει και για τους νεοδιοριζόμενους που πρέπει να παραμείνουν επί διετίας στην περιοχή διορισμού τους;

Αναδρομικός διορισμός Δικαίωμα μετάθεσης ζήτημα που αναδεικνύεται στην εγκύκλιο των μεταθέσεων.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μελετώνται αναλυτικά και με μεγάλη προσοχή οι εγκύκλιοι που αφορούν την κάθε κατηγορία συναδέλφου.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε