Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων όπως έχουν προσδιοριστεί με υπουργικές αποφάσεις για όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων:

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου: Υπ’  αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

https://drive.google.com/file/d/1iqdsGeXt7-kl8J_PDmeM2GQycgI99OSG/view?usp=sharing

 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου: Υπ’ αριθμ. 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
https://drive.google.com/file/d/1mL9p4NmzLnFCCZIoBi9E5ixqK6_agMtR/view?usp=sharing

 

Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.:

Υπ’ αριθμ. 71105/Δ3/17-05-2018 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/1_0EbsIN4pjumyUckyND4vPB8HDv7XLYB/view?usp=sharing

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων

Αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου.

Υπ’ αριθμ. 105116/Δ3/29 Ιουνίου 2018 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/1gBy_HwATmYqBlWhA2Fjc-9bS-diiiNuW/view?usp=sharing

 

Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Υπ’ αριθμ. 115824/Δ3/20 Ιουλίου 2018 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/1Y_ohlCBWVh0XZ7o6jsvbsdjx1RP8YEkH/view?usp=sharing

 

Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Υπ’ αριθμ. 148262/Δ2/17 Σεπτεμβρίου 2018 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/1MKKK4agpOZM7TKu4wZXxmoQaDe3_RXaq/view?usp=sharing

 

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων

Υπ’ αριθμ. 144236/Δ2/25 Σεπτεμβρίου 2018 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/17150GlF8ROiK5X9mBZhhNISv9j1HnUju/view?usp=sharing

 

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

Υπ’ αριθμ. Φ22/134291/Δ4/21 Αυγούστου 2018 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/13VIU-kkMLQ6QFA5byiakP3w7v6Y_F6LX/view?usp=sharing

 

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων
Τροποποίηση της με αριθμ. 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α ́, Β  και Γ ́ τάξεων του Ειδικού Λυκείου» (ΦΕΚ 2515/τ. Β ́/29-06-2018)».

Υπ’ αριθμ. 191536/Δ3/16 Νοεμβρίου 2018 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/1tgsUdOxCLslOSu6xEub50XpezWtVXYjX/view?usp=sharing

 

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ειδικού Λυκείου» (ΦΕΚ 2515/τ.Β’/29-06-2018) ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της Γ’ Τάξης Ειδικού Λυκείου».

Υπ’ αριθμ. 127405/Δ3/29 Αυγούστου 2019 υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/1eZIxsop5a8MjYb1gpVxtWLQIo-5E05qg/view?usp=sharing

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε