Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων προσδιορίζονται με την υπ΄ αριθμ. 144236/Δ2 (Αρ. Φύλλου 4202 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 25 Σεπτεμβρίου 2018  ) Υπουργική Απόφαση.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη (Α΄, Β΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία (Γ΄ Γυμνασίου)  

ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01)

 

TE16

Ιστορία της Μουσικής (Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Κριτική Μουσική Ακρόαση (Α΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) ΠΕ79.01 TE16
Χορωδία Βυζαντινής Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής

(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

 

ΠΕ79.01

 

TE16

 

 

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο – Πιάνο (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

 

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση (Πιάνο)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και

TE16] τοποθετημένοι με διαφορετική μουσική ειδίκευση και με πρόσθετη ειδίκευση στο Πιάνο

 

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο

– Ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό όργανο αναφοράς (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

 

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση (Ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό όργανο αναφοράς)

[ΠΕ79.01 και TE16]

τοποθετημένοι με διαφορετική μουσική ειδίκευση και με πρόσθετη ειδίκευση στον Ταμπουρά ή άλλο παραδοσιακό όργανο

 

Ατομικό όργανο επιλογής (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

 

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση μουσικών οργάνων

[ΠΕ79.01 και TE16]

τοποθετημένοι με διαφορετική μουσική ειδίκευση και με πρόσθετη ειδίκευση στο άλλο όργανο

Μουσικά Σύνολα: Οργανοχρησίας ή άλλο (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 και ΤΕ 16 ανεξαρτήτως μουσικών ειδικεύσεων

 

ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρμονία – μουσικής παιδείας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Αρμονία και ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων – επιλογής (Γ΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Στοιχεία Αντίστιξης – επιλογής (Α΄, Γ΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων – μουσικής παιδείας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Ιστορία της μουσικής (Α΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
Μορφολογία (Β΄ Λυκείου) ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) TE16
 

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική – επιλογής (Α΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην μουσική ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02  

TE16 τοποθετημένοι

με διαφορετική μουσική ειδίκευση

 

Επεξεργασίας Μουσικού Κειμένου με Η/Υ – επιλογής (Α΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην μουσική ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02  

TE16 τοποθετημένοι

με διαφορετική μουσική ειδίκευση

 

Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας – επιλογής (Α΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην μουσική ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02  

TE16 τοποθετημένοι

με διαφορετική μουσική ειδίκευση

 

Εφαρμογές Μουσικού Λογισμικού – επιλογής (Γ΄ Λυκείου)

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην μουσική ειδίκευση θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής ή Μουσικής Τεχνολογίας ή Μουσικής Παραγωγής, ΠΕ79.02  

TE16 τοποθετημένοι

με διαφορετική μουσική ειδίκευση

Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων – επιλογής (Α΄, Γ΄ Λυκείου)  

ΠΕ79.01 και TE16

Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας – επιλογής (Α΄, Γ΄ Λυκείου)  

ΠΕ79.01 και TE16

 

 

Υποχρεωτικό ατομικό μουσικό όργανο

– Πιάνο (Α΄ Λυκείου)

 

 

[ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και TE16] με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση (Πιάνο)

[ΠΕ79.01

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01) και TE16] τοποθετημένοι με διαφορετική μουσική

ειδίκευση και με πρόσθετη ειδίκευση στο Πιάνο

 

Ατομικό όργανο επιλογής – μουσικής παιδείας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου)

 

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση μουσικών οργάνων

[ΠΕ79.01 και TE16]

τοποθετημένοι με διαφορετική μουσική ειδίκευση και με πρόσθετη ειδίκευση στο άλλο όργανο

 

Ατομικό όργανο επιλογής – επιλογής (Γ΄ Λυκείου)

 

[ΠΕ79.01 και TE16] με τοποθέτηση στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση μουσικών οργάνων

[ΠΕ79.01 και ΤΕ16]

τοποθετημένοι με διαφορετική μουσική ειδίκευση και με πρόσθετη ειδίκευση στο άλλο όργανο

Μουσικά σύνολα:

•  Οργανοχρησίας ή άλλο

• Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου)

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικών ειδικεύσεων

 

Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (Α΄, Β΄ Λυκείου)

με αναφορά σε θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ανεξαρτήτως μουσικών ειδικεύσεων καθώς και εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας στους οποίους έχει αποδοθεί ως 2η ειδικότητα κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16

 

Σχετικά με την κάλυψη των ωρών των μαθημάτων της Α΄ και Β΄ ανάθεσης ισχύουν οι οδηγίες της αριθμ. 76099/ Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄1704).

Η αριθμ. 94541/Δ2/15-06-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1356) καταργείται.

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων προσδιορίζονται με την υπ΄ αριθμ. 144236/Δ2 (Αρ. Φύλλου 4202 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 25 Σεπτεμβρίου 2018  ) Υπουργική Απόφαση, βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1XvxF4TnreZUzyn-DpGtQgDyO9A0JrTMM/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε