Αναμένοντας τα σχολικά βιβλία…

Αναμένοντας τα σχολικά βιβλία…

Οι παράγραφοι 1γ και 2 του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4/2019 – ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 με θέμα:

 «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

αναφέρουν:

«Άρθρο 2

Διακοπές Αργίες Εορταστικές Εκδηλώσεις

  1. γ)Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 1.

2) Κατά τις θερινές διακοπές κάθε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Εργαστηριακό Κέντρο, Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον/ τη Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και εξωτερικά σε εμφανές σημείο…»

Οι παραπάνω επισημάνσεις δεν ανέκυψαν, ασφαλώς, το 2019· βρίσκονται σε ισχύ από παρελθόντα έτη. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα ανασύρουμε Προεδρικά Διατάγματα – υπουργική απόφαση  (ΠΔ104/1979, ΠΔ 201/1998 και ΥΑ 80033/Γ2/2006) που αναφέρουν ακριβώς τα ίδια. Συνεπώς, η όποια μετακίνηση εργασιών των εκπαιδευτικών πέραν της 30ής Ιουνίου εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ δεν μπορεί να αποδοθεί σε άγνοια εκ μέρους του· δεν μπορεί να εξηγηθεί ως απότοκο ελλιπούς γνώσης  ή εσφαλμένης αντίληψης των πραγμάτων.

Ίσως κάποιος να αντιτείνει: «Μία φορά μετακίνησαν τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, βρε αδελφέ, και το κάνουν θέμα; Προς όφελος των παιδιών μας είναι!»

Ισχύει κάτι τέτοιο; Είναι όντως ΜΙΑ η φορά;

  • Δεν παρατείνει το ίδιο το ΥΠΑΙΘ εδώ και χρόνια τις εργασίες των εκπαιδευτικών εντός της θερινής αδείας για τις εγγραφές των μαθητών, για την παραλαβή κωδικών, για την υποβολή των μηχανογραφικών, για την προετοιμασία ‒εντός του Αυγούστου‒ των σχολείων, με σκοπό την ομαλή λειτουργία τους από 15ης Σεπτεμβρίου;
  • Το ΥΠΑΙΘ δεν είναι αυτό που συνεχώς επικαλείται τη νομοθεσία ‒όπου βεβαίως το συμφέρει‒, ενώ σφυρίζει αδιάφορα κατά την καταστρατήγησή της;
  • Δεν καταστρατηγεί τη νομοθεσία, όταν μιλά για προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές;
  • Δεν καταστρατηγεί την νομοθεσία, όταν μιλά για προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ δεν έχουν κλειδώσει τα τμήματα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων;
  • Δεν καταστρατηγεί τη νομοθεσία, όταν ακυρώνει τις θερινές διακοπές;

 

Και χωρίς αιδώ την 21η Ιουνίου 2022 το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει το υπ’ αριθμ. 76565/Δ2 έγγραφο προς τις ΔΔΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Αττικής και Πειραιά ‒υπογεγραμμένο από τον ΓΓ‒, το οποίο αναφέρει:

 

1η παράγραφος:

«Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 15 Ιουλίου έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και πιθανά από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022»

Παρατήρηση στην 1η παράγραφο:

Δηλαδή το έγγραφο αυτό ακυρώνει τις θερινές διακοπές όπως αυτές έχουν θεσμοθετηθεί μέσω της ΚΥΑ του 2019; Έχει τη δυνατότητα το απλό έγγραφο να ακυρώνει την Υπουργική Απόφαση;

Προφανέστατα όχι. Η παράγραφος 1γ του άρθρου 2 πουθενά δεν αναφέρει ότι μπορεί να καταστρατηγηθούν οι θερινές διακοπές για τους ανωτέρω λόγους.

Η πολιτική ηγεσία γνώριζε την κίνηση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ ή, όπως ο ίδιος μνημονεύει σχετικά, ενεργοποίησε την υπ΄αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 ΥΑ με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και ‘Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2η παράγραφος:

«Προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η διανομή, θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του ΙΤΥΕ-Διόφαντος τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής, ώστε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, εντός τριών (3) ημερών προ της παραδόσεως των διδακτικών βιβλίων, να ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται να οριστούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες υπεύθυνοι και αντικαταστάτες υπεύθυνοι παραλαβής των διδακτικών βιβλίων»

 

3η παράγραφος:

«Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συγκεντρώσουν τα στοιχεία των υπευθύνων παραλαβής και να τα κοινοποιήσουν σε μορφή excel, συμπληρώνοντας το αρχείο που επισυνάπτεται, το αργότερο έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδόσεων ΙΤΥΕ-Διόφαντος: infopublications@cti.gr

Επειδή δεν είναι πρακτικά εφικτό να καθοριστεί η συγκεκριμένη ώρα της παράδοσης, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι παραλαβής να βρίσκονται την καθορισμένη ημέρα παραλαβής στις Σχολικές μονάδες κατά τις ώρες 8:00-14:00»

Αναμένοντας τα σχολικά βιβλία…

Τελευταία παράγραφος:

«Διευκρινίζεται τέλος, πως ο μη ορισμός υπευθύνου ή η απουσία του κατά την προκαθορισμένη ημέρα παραλαβής θα έχει σαν αποτέλεσμα, εκτός του κόστους, διπλής δαπάνης για τον φορέα και την παραλαβή των βιβλίων της Σχολικής Μονάδας μετά την έναρξη του σχολικού έτους»

 

Η τελευταία παράγραφος είναι η ουσία του απλού αυτού εγγράφου:

Δεν είναι υποχρεωτικός ο ορισμός υπευθύνου για την παραλαβή των βιβλίων. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να μην υπάρξει διπλό κόστος εις βάρους του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον δεν θα υπάρχει υπεύθυνος για την παραλαβή των σχολικών βιβλίων

Και το τελευταίο και εντυπωσιακότερο:

Εάν δεν υπάρχει υπεύθυνος, θα φέρει την ευθύνη το σχολείο ‒ήτοι οι εκπαιδευτικοί‒ για τη μη παραλαβή των σχολικών βιβλίων και, άρα, για την ελλιπή προετοιμασία των σχολικών μονάδων για την έναρξη τον Σεπτέμβριο.

Σε όλο το έγγραφο στο κάδρο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, που είναι υποχρεωμένοι να μη γνωρίζουν πότε θα έχουν τις θερινές τους διακοπές αλλά είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε αναμονή για το πότε θα μεριμνήσει το ΙΤΥΕ Διόφαντος να παραδώσει τα βιβλία.

Και επίσης οι εκπαιδευτικοί θα είναι υπεύθυνοι για τη μη ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και ένοχοι λόγω άρνησής τους να παρευρίσκονται όλο το καλοκαίρι αναμένοντας την παραλαβή των βιβλίων.

Αναμένοντας τα σχολικά βιβλία…

Να θυμίσουμε στον Γενικό Γραμματέα:

  • Ότι ο απλός εκπαιδευτικός δεν είναι στέλεχος εκπαίδευσης.
  • Ότι ο απλός εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στο σχολείο, για να παραλάβει εντός αργιών τα βιβλία ή οτιδήποτε άλλο θυμηθεί να στείλει ή να λάβει το ΥΠΑΙΘ λόγω έλλειψης προγραμματισμού.
  • Ότι, εάν εννοούσε κάτι άλλο (μιας και τα ελληνικά είναι δύσκολα), ας σπεύσει με διορθωτικές κινήσεις να αποκαταστήσει το λάθος κι ας σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα.
  • Ότι η έλλειψη προγραμματισμού εκ μέρους του ΙΤΥΕ σχετικά με την έγκαιρη και έγκυρη εκτύπωση των σχολικών βιβλίων δεν αποτελεί πρόβλημα των εκπαιδευτικών και δεν είναι υπεύθυνοι ‒ούτε ένοχοι‒ αυτοί, επειδή απλώς επιθυμούν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τις θερινές τους διακοπές, κάτι που μετά μανίας και συνεχώς μας υπενθυμίζατε, όταν μιλούσατε για καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών σε περίπτωση που δεν θα εφαρμοζόταν η νομοθεσία για την αυτοαξιολόγηση.

 

Αναμένοντας τα σχολικά βιβλία…

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε