Αναμορφωμένοι Αξιολογικοί Πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων

Το αρχείο:

Δ_Π.Σ.Ε._-_Αναμορφωμένος_Αξιολογικός_Πίνακας.xlsx

Περιλαμβάνει τα μόρια των υποψηφίων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης:

Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d6f69oi5HPjol0M5SdPmvrEi70L4NPB6/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Το αρχείο:

Γ_Π.Σ.Ε._-_Αναμορφωμένος_Αξιολογικός_Πίνακας.xlsx

Περιλαμβάνει τα μόρια των υποψηφίων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης:

Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ydn5Nt5WtBfMzU4VN1tyl-INXndXCoI/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Το αρχείο:

Β_Π.Σ.Ε._-_Αναμορφωμένος_Αξιολογικός_Πίνακας.xlsx

Περιλαμβάνει τα μόρια των υποψηφίων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης:

Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jlOMloWKhiiDj7jPYsE9l1vBTxsBaVa-/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Το αρχείο:

Α_Π.Σ.Ε._-_Αναμορφωμένος_Αξιολογικός_Πίνακας.xlsx

Περιλαμβάνει τα μόρια των υποψηφίων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης:

Αττικής, Στερεάς Ελλάδας

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16-lW_zY41h-sHxzWx2jiIisHEbk02sqC/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε