Αναμορφωμένοι πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης

 Αναμορφωμένοι πίνακες   Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοίνωσε την 5η Ιουλίου 2022 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον επίστημο ιστότοπό του

https://www.minedu.gov.gr/news/52716-05-07-22-anamorfomenoi-pinakes-dekton-kai-mi-dekton-ypopsifion-symvoylon-ekpaidefsis-2

 Αναμορφωμένοι πίνακες  Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοινώθηκαν για κάθε ΠΣΕ

Αναλυτικά:

Α ΠΣΕ:

1.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sokKgphYV2vwLx86V_ZfnI0f695wYb-X/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

2.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GuEtMb2yN51P-cel6Ob4PF4-PAhaV6sk/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

3.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13V-4FMFdrQ9JsfX9A2VLKvaIQjkbXqfX/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης αναφορικά με την ξένη γλώσσα

Β ΠΣΕ:

1.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cdOg5ccXRVYaF9oQCBQlxLRe9M4H7bKr/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

2.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xaFYXBrJSNeOQUYuO9Wk4rcq1F-d2bjK/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

3.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFkI0MjVLeDrdVr_v7XUAYnTPQANz_8n/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης αναφορικά με την ξένη γλώσσα

 

Γ ΠΣΕ:

1.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TXlbLsZPuw3XRXNd2usJUC7_B2PViTcj/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

2.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HJybG2ebhVWpOrriLxd1gWaWW4PjNfVm/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

3.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvyOFnkW44pJiDMsN6exP7PfvMSJd6J3/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης αναφορικά με την ξένη γλώσσα

 

Δ ΠΣΕ:

1.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LPYgrf6IQp_1ybxqCqf1OenroR3JGWiM/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

2.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6XarqqHcJTjHsRwm_wjgE8MxP-B06yn/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

3.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OzKc_VS0yuRcaqCPKSi65Trjx0QcGtHK/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης αναφορικά με την ξένη γλώσσα

 

 

Ε ΠΣΕ:

1.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZO4bdY_eFr6KJ5aTm1U_ngpeM7Ul2KT/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

2.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uNmJ7f0NUgBUB_VzbMJIB_j2cRgXW3D1/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

3.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DPhE_82KiTXV8BHjIJgVoL9GFYkXv8S/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης αναφορικά με την ξένη γλώσσα

 

 

ΣΤ ΠΣΕ:

1.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kwnVuf4XXNfNPiUBKLYVKeQScrpuWRbB/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

2.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZGnXbimSUyRmyYqY0cq0wGCb2YNP99B/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης

3.Στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U4gdIfPG47JCdXFtETAislZVBdBJUhs4/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Οι τελικοί πίνακες με τους μη δεκτούς Υποψηφίους Συμβούλους Εκπαίδευσης αναφορικά με την ξένη γλώσσα

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε