Ανανεώσεις Παρατάσεις αποσπάσεων Εξωτερικού

Ανανεώσεις Παρατάσεις αποσπάσεων Εξωτερικού

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/drive/folders/1lsCGDlX2vl61CG7vTfHFP5ctJUne0xZa?usp=sharing

Φάκελος που περιέχει υπουργικές αποφάσεις για ανανεώσεις-  παρατάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

Αναλυτικά τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο:

ΑΔΑ: ΩΤ1Υ46ΜΤΛΗ-ΞΛ6 – Αυτοδίκαιη παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 για συμπλήρωση τριετίας με επιμίσθιο

ΑΔΑ: 6ΒΖΘ46ΜΤΛΗ-ΗΔΤ – Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και για το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου, λόγω γάμου, χωρίς επιμίσθιο

ΑΔΑ: ΨΑΤΜ46ΜΤΛΗ-Ξ42 – Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω συνυπηρέτησης για ένα (1) σχολικό έτος (2022-2023), χωρίς επιμίσθιο

ΑΔΑ: Ψ7ΩΖ46ΜΤΛΗ-ΑΨΩ – Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας

ΑΔΑ: 6Λ0Α46ΜΤΛΗ-ΡΦΞ – Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και το 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου για συμπλήρωση τριετίας με επιμίσθιο

ΑΔΑ: ΨΖΓΒ46ΜΤΛΗ-ΓΑ8 – Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1) σχολικό έτος (2022-2023 και 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου) χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση εξαετίας

ΑΔΑ: ΨΝΚ546ΜΤΛΗ-1ΦΚ – Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024, και 2023 και 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε