Ανατροφοδότηση λειτουργίας Τράπεζας Θεμάτων

Ανατροφοδότηση λειτουργίας Τράπεζας Θεμάτων με ανακοίνωσή του ζητά το ΙΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, στο πλαίσιο των οποίων εφαρμόστηκε η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.), θα θέλαμε πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την εξαιρετική συνεργασία και την αποτελεσματικότητα με την οποία ανταποκριθήκατε, εσείς και οι συνεργάτες σας, στον κομβικό σας ρόλο, στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης σας. Η διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ και Β’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, οι οποίες διενεργήθηκαν για πρώτη φορά, κατά το τρέχον σχολικό έτος, με τη συμμετοχή της Τ.Θ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 173678/ΓΔ4/22-12-2020 (ΦΕΚ 5787/τ.Β΄/30-12-2020), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη δική σας καθοριστική συμβολή.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι η Τ.Θ.Δ.Δ., εκτός από την υποστήριξη την οποία προσφέρει ως εργαλείο στη διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών/-τριών, αποτελεί κυρίως μέσο υποστήριξης της μάθησης και της διδασκαλίας και ως τέτοιο πρέπει πρώτα από όλα να αντιμετωπίζεται, θεωρούμε πολύ σημαντικό να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο το εργαλείο αυτό υποστήριξε το έργο των εκπαιδευτικών στη διδακτική πράξη.

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε θερμά για:

1. την αποτύπωση των παρατηρήσεών σας, αναφορικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη διαδικασία, τις οποίες μπορείτε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: trapeza@iep.edu.gr

2. τις ενέργειές σας προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Λύκεια της περιοχής ευθύνης σας, για την αναγκαιότητα να συμμετάσχουν στη διενεργούμενη έρευνα, συμπληρώνοντας το ακόλουθο ερωτηματολόγιο http://iep.edu.gr/el/anatrofodotisi, στο πλαίσιο της απαιτούμενης ανατροφοδότησης. Η συμμετοχή τους πρόκειται να έχει καθοριστική σημασία, καθώς θα μας επιτρέψει να προβούμε σε έναν ποιοτικό έλεγχο, όσον αφορά στην μέχρι τώρα λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., βάσει του οποίου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αναγκαίες βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθώς επίσης στον ακριβέστερο σχεδιασμό του έργου, ενόψει και της επέκτασης, από το σχολικό έτος 2022-2023, της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων στη Γ΄ Λυκείου.

Ανατροφοδότηση λειτουργίας Τράπεζας Θεμάτων με ανακοίνωσή του ζητά το ΙΕΠ που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1OX0jIBTBik-rqu0ViupOvIE86UF7K3Zv/view?usp=sharing

 

Η προώθηση της ανακοίνωσης του ΙΕΠ πραγματοποιήθηκε μέσω του

υπ’ αριθμ. 77861 /Ε3/24-06-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ στην πρώτη του παράγραφο αναφέρει τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, φορέα που υποστήριξε επιστημονικά και τεχνικά την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, με την οποία παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού:

οι δύο επόμενες παραγράφους του εν λόγω εγγράφου αποτελούν την ανακοίνωση του ΙΕΠ που έχουμε παραθέσει ανωτέρω για την τράπεζα θεμάτων και

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1OX0jIBTBik-rqu0ViupOvIE86UF7K3Zv/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε