Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» «Διαδικτυακά Τμήματα»

Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε τον τρόπο αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», στρατεύσιμων και συμμετεχόντων στα «Διαδικτυακά Τμήματα»  μαθητών της Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

  • Στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών στο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο ΕΑΕ και Γυμνάσιο ΕΝΕΕΓΥ-Λ, να εφαρμοστεί το άρθρο 14 του π.δ. 126/2016 (Α ́211), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111).
  • Στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών στο Γενικό Λύκειο και Λύκειο ΕΑΕ, να εφαρμοστεί το άρθρο 113 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111) και την παρ.2 του άρθρου 163 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254).
  • Στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και Α ́ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, να εφαρμοστεί το άρθρο 136 του ν.4610/2019 (Α ́ 70), όπως ισχύει.

«…Οι μαθητές/τριες Γυμνασίου, Γυμνασίου ΕΑΕ, Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, Γενικού Λυκείου, Λυκείου ΕΑΕ, Επαγγελματικού Λυκείου και Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το σχολικό έτος 2021-2022, θα συμμετέχουν δια ζώσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις σχολικές μονάδες, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/ες.»

Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» «Διαδικτυακά Τμήματα» στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1hbVquGVHQBChwfOWX1v-i6c9aqGanazo/view?usp=sharing

Η υπ΄αριθμ. 57216/ΓΔ4/18 – 5 – 2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Διευκρινίσεις για την αξιολόγησης των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης και των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε