Αξιοποίηση ψηφιακού Αρχείου ΕΡΤ

Αξιοποίηση ψηφιακού Αρχείου ΕΡΤ αυτό είναι το θέμα του υπ’ αριθμ.Φ5/139/28679/ΓΔ4/21-02-2017 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το παρόν έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Στο διαδικτυακό τόπο του Αρχείου της ΕΡΤ

http://archive.ert.gr/

έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα υπό τον τίτλο «Η ΕΡΤ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ» http://archive.ert.gr/ert-pai-scholio/.

Στην ιστοσελίδα αυτή φιλοξενούνται 330 περίπου οπτικοακουστικά τεκμήρια,

τα οποία η επιστημονική  ομάδα του Αρχείου της ΕΡΤ αντιστοίχισε κατά το δυνατόν με την ύλη των σχολικών βιβλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η

διευκόλυνση της αναζήτησης,

αξιολόγησης και

χρήσης των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της ΕΡΤ,

ως επιπρόσθετο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο ψηφιακό αυτό υλικό, η πρόσβαση στο οποίο μέσω του διαδικτύου είναι ελεύθερη, είναι δυνατόν, και προς όφελος των μαθητών/μαθητριών, να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Αξίζει να επισκεφτούμε την παρούσα ιστοσελίδα που μπορεί να παράσχει στοιχεία, αρχεία προς χρήση κατά τη διάρκεια της μαθησιακή μας διδασκαλίας.

Τα παραπάνω αναφέρει έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5/139/28679/ΓΔ4/21-02-2017 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dcKTvWrYJofNQndEPSNDmv5BQ6QnfJsm/view?usp=sharing

Αξιοποίηση ψηφιακού Αρχείου ΕΡΤ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε