Αποκλεισμός νεοδιοριζόμενων σε προσλήψεις διορισμό

Αποκλεισμός νεοδιοριζόμενων σε προσλήψεις διορισμό

αναφέρει η παράγραφος 5Α του άρθρου 62 του Νόμου 4589 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 13 Τεύχος Α’ της 29ης Ιανουαρίου 2019.

Άρθρο 62

.

Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και

δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή

αναλαμβάνουν υπηρεσία και,

μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται,

αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

Αποκλεισμός νεοδιοριζόμενων σε προσλήψεις διορισμό

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε