Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε φορείς 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε φορείς 2022-2023

Υπ’ αριθμ. 74694/Ε2/17-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2022-2023»

https://drive.google.com/file/d/1NDv41ztZesSMvgKgLjwdKswggsSRQ5zN/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 74715/Ε2/17-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-2023».

https://drive.google.com/file/d/1A4siEKTaqTw1BrMkS4kaVH0wcWsnXwUw/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 74842/Γ2/17-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022-2023»

https://drive.google.com/file/d/1Ygi9QtCDuUm5ORwC52RJYbA9Tzsg4jW_/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 74845/Γ2/17-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

https://drive.google.com/file/d/19GUalVrlWi0J6GYY_IA_-kXP9lVwldDh/view?usp=sharing

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε φορείς 2022-2023

Υπ’ αριθμ. 73892/Ε2/16-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

https://drive.google.com/file/d/18YLt9OuEKXrEn2c-biEO_LbPbrQJtlzH/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73902/Ε2/16-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”»

https://drive.google.com/file/d/1H5f7sGgoeMigge-PGtgpP_adc-FTY2Ss/view?usp=sharing

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε φορείς 2022-2023

Υπ’ αριθμ. 73772/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23.

https://drive.google.com/file/d/1oQNpIqjkgeQc8uaPIXC5pxp_QrIoIdEI/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73775/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

https://drive.google.com/file/d/18Y5f_7C1YSiXxEr9-odAtCQOw5aKupKv/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73781/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2022-23.

https://drive.google.com/file/d/10FCoGvRUG7qkTDOIj9f_CGjXh3wq4FL3/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73782/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολ. έτος 2022-23.

https://drive.google.com/file/d/1VvvkzwD5jP9Yv0Z8fENYg-hXF8CAr-OD/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73782/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2022-23.

https://drive.google.com/file/d/1vrXYynrNJdjE05WMLnoOaZm4i2AkpxEC/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73786/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2022-23.

https://drive.google.com/file/d/1K5bHnycQhB6ClRCCbw1IUmupuLHryGSK/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73787/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2022-23.

https://drive.google.com/file/d/1ujGTwaeKa0eiYhvNYxaT7IpJb-aqgj-Q/view?usp=sharing

 

Υπ’ αριθμ. 73788/Ε2/15-06-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2022-23.

https://drive.google.com/file/d/1AJiS_HtRBzKqSnqdGDqwJ1Z23WrdZ_Wt/view?usp=sharing

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε