Αποσπάσεις εκπαιδευτικών – Παράταση θητείας υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1liWord8L1J012ISty1O-_ejK4oVd3bOj/view?usp=sharing

Το υπ΄αριθμ. Κ5/39862/ 04-04-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

 «ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«… Διευκρινίζεται ότι η λήξη της παράτασης της θητείας των Υποδιευθυντών ορίζεται την 31η Αυγούστου 2022, ήτοι με τη λήξη του σχολικού έτους 2021 – 2022, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν με παράταση της θητείας τους να συμμετέχουν στις αριθ. πρωτ. 38346/Ε2/4-4-2022 ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ και 38342/Ε2/4-4-2022 ΑΔΑ:6H8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ Προσκλήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ κ.α. για το σχολικό έτος 2022-23.»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε