Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων ανακοίνωσε με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το υπ’ αριθμ. 82235/Ε2/05-07-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η Υπουργική απόφαση αφού απαριθμεί τις σχετικές διατάξεις για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων αναφέρει τα εξής:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ορίζουμε ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:

Σύνολο εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπάστηκαν ανέρχονται στους εξήντα ένας (61)

Σύνολο εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπάστηκαν ανέρχονται στους σαράντα οκτώ (48)

Και η Υπουργική Απόφαση ολοκληρώνεται με την πρόταση:

Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ολόκληρη η Υπουργική απόφαση αναφέρεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Rt0Be0gNOSqfu357AciwEam8hrEzhM86/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε