Αποσπάσεις σε Βιβλιοθήκες Δημόσιες & Εθνική

Αποσπάσεις σε Βιβλιοθήκες Δημόσιες & Εθνική ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 77677 /Γ4/23-06 -2022 υπουργική απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023»

Εκατόν ένας (101) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάστηκαν στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Ελληνικής Επικράτειας και

Εκατόν τρείς (103) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάστηκαν στην Εθνικη Βιβλιοθήκη Ελλάδας

 

Αποσπάσεις σε Βιβλιοθήκες Δημόσιες & Εθνική όπως έχουν αποτυπωθεί στην υπ’ αριθμ. 77677 /Γ4/23-06 -2022 υπουργική απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Km1YR2qBBOsaMX4VoDLeHVGsPFaZgOKw/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε