Αποσπασμένοι ΔΙΕΚ 2022-2023

Αποσπασμένοι ΔΙΕΚ 2022-2023  ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ 79973/Ε2/29-06-2022 υπουργική απόφαση και θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23.

Η υπουργική απόφαση αφού μνημονεύει τα σχετικά που αφορούν τις αποσπάσεις αναφέρει τα εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Ακολουθεί ο πίνακας με τα στοιχεία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το σύνολο των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι εκατόν ογδόντα εννέα (189)

Αποσπασμένοι ΔΙΕΚ 2022-2023  ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ 79973/Ε2/29-06-2022 υπουργική απόφαση και θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23.

Η απόφαση που αναφέρει και τα στοιχεία των αποσπασμένων βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1czkpSPpPBTi_2xbSS6-cHf4HNYF-GYmh/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε