Αποσπασμένοι στα ΓΑΚ 2022-2023

Αποσπασμένοι στα ΓΑΚ 2022-2023 ανακοινώθηκαν με την υπ΄αριθμ. Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.1431/2632/29-06-2021 απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχει θέμα:

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτοσ 2022-2023»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2022-2023, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) ως ακολούθως:

Εκατόν δέκα εννέα (119) εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στα Γενικά Αρχεία του κράτους

Αποσπασμένοι στα ΓΑΚ 2022-2023  και ολόκληρη η υπουργική απόφαση στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1H2WncvLMQibVq98VJjHunnbvfQ12RHGG/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε