Αποστολή στοιχείων υποψηφίων ΓΕΛ Επαναληπτικών 2022

Αποστολή στοιχείων υποψηφίων ΓΕΛ Επαναληπτικών 2022 απαιτεί η υπ΄αριθμ.Φ.251/ 73863 /A5/16-06-2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.

Η εγκύκλιος μεταξύ άλλων αναφέρει:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οργάνωση διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4468/2017 (σχετικό 1), τη Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 Υ.Α. (σχετικό 2), το άρθρο 2 της Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 Υ.Α. (σχετικό 4), οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διενεργηθούν τον Σεπτέμβριο του
τρέχοντος έτους και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν οι υποψήφιοι ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ οι οποίοι είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά απουσίασαν ή δεν ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου εξαιτίας ενός ή περισσοτέρων λόγων
εκ των κάτωθι:
1. Σοβαρού λόγου υγείας.
2. Ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών.
3. Κατάγματος ή άλλης προσωρινής βλάβης των άνω άκρων που κατέστησε αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.
4. Διάγνωσης με θετικό αποτέλεσμα νόσησης COVID-19 κατά τον διαγνωστικό έλεγχο PCR ή rapid test σε δημόσια δομή ή σε κατ’ επιλογή τους ιδιωτική δομή, είτε κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου είτε σε χρονική στιγμή που προηγείται των πανελλαδικών εξετάσεων, και επιβάλλεται υποχρεωτική παραμονή στην οικία σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ σε διάστημα που περιλαμβάνει ημέρα/ες διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων.

Β. Κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις του έτους 2022 καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις. Για το λόγο αυτό, οι ΕΕΔΔΕ απευθείας ή δια μέσου των ΓΕΛ των εν λόγω υποψηφίων, θα πρέπει να ενημερώσουν τους παραπεμπόμενους υποψηφίους ότι θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους μετά από την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης σε χρόνο που θα ανακοινωθεί κατά το πέρας των επαναληπτικών εξετάσεων.

Γ. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις στα ΓΕΛ.

1. Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στα ως άνω σχετικά, μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων έως και δύο ημέρες (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη) από την ημέρα λήξης του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.
Επομένως η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία που προκύπτει είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου για τα ΓΕΛ. Συνεπώς σε αυτή την πρώτη φάση θα μας στείλετε τους πίνακες με τους συγκεκριμένους υποψηφίους το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου.
2. Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος είτε των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, είτε των πρακτικών δοκιμασιών, η προθεσμία κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι το αργότερο εντός δύο (2) ημερών (εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία εργάσιμη) από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών όπου απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υποψήφιος. Συνεπώς, σε δεύτερη φάση και μετά το τέλος των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών θα μας στείλετε τους πίνακες με τους εν λόγω υποψηφίους αφού ειδοποιηθείτε σχετικά.

Αποστολή στοιχείων υποψηφίων ΓΕΛ Επαναληπτικών 2022 προσδιορίζονται με  την υπ΄αριθμ.Φ.251/ 73863 /A5/16-06-2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ,  που ολόκληρη βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1rtF_bWjZj4CwOKW_9pcTLy4blLMg9x5H/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε