Αποτίμηση ενότητας «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 2021-2022

Αποτίμηση ενότητας «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 2021-2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 73785/ΓΔ4/15-06-2022 έγγραφό του ζητά το ΥΠΑΙΘ.

Συγκεκριμένα αναγράφονται τα εξής:

Η διδακτική ενότητα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που εισήχθη σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4807/2021 (Α ́ 96), στο πρόγραμμα σπουδών και στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη και πιο ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη την με υπ. αριθ. 7324/15-6-2022 εισήγηση του ΙΕΠ, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της δράσης, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι/νες, οι Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων και οι Διευθυντές/τριες των Γυμνασίων όλων των τύπων των
σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν τη συγκεκριμένη ενότητα, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αποτίμησης.
Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (διεύθυνση αποστολέα netmessages@sch.gr) με θέμα «Αποτίμηση της διδακτικής ενότητας “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στο πρόγραμμα σπουδών των σχολικών μονάδων
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022» στη γραμματοθυρίδα κάθε σχολικής μονάδας.
Στο μήνυμα θα περιέχεται η διαδικτυακή διεύθυνση του ερωτηματολογίου, η οποία θα είναι μοναδική για κάθε σχολείο.

Παρακαλείσθε για τη συμπλήρωσή του εντός του χρονικού διαστήματος από

την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Αποτίμηση ενότητας «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 2021-2022 στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1X2CbkS_tPy2omnVi164LzXhDxxgMmWiV/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε