Αποτελέσματα εκλογών αιρετών ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Για την ανάδειξη των αιρετών στο ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι τα εξής:

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εκλογές για την ανάδειξη  αιρετών ΑΠΥΣΔΕ 2022
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκλογικό Σώμα Ψηφίσαντες ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ Έγκυρα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ανατολική Θεσσαλονίκη 3214 981 38 943 30,52%
Δυτική Θεσσαλονίκη 3573 957 60 897 26,78%
Ημαθία 1080 410 20 390 37,96%
Κιλκίς 516 249 11 238 48,26%
Πέλλα 1053 438 15 423 41,60%
Πιερία 1064 650 13 637 61,09%
Σέρρες 1108 791 21 770 71,39%
Χαλκιδική 803 187 18 169 23,29%
Σύνολο 12411 4663 196 4467 37,57%

 

 

Παρατάξεις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας ΔΑΚΕ ΣΥΝΕΚ ΠΕΚ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ανατολική Θεσσαλονίκη 464 292 143 30 14
Δυτική Θεσσαλονίκη 415 332 129 12 9
Ημαθία 203 129 30 11 17
Κιλκίς 57 81 84 0 2
Πέλλα 156 172 86 7 2
Πιερία 211 102 42 282 0
Σέρρες 652 86 19 10 3
Χαλκιδική 85 54 14 13 3
Σύνολο 2243 1248 547 365 50

 

ΔΑΚΕ ΣΥΝΕΚ ΠΕΚ ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 48,10% 26,76% 11,73% 7,83% 1,07%

 

 

Οι υποψήφιοι που εκλέχτηκαν αιρετοί είναι:

Από την παράταξη της ΔΑΚΕ:

 

Αιρετός Σταυροδοσία Τηλεφωνικό νούμερο e-mail
Τακτικό Μέλος Παπαχρήστου Βασίλειος 997 6974480007 vaspapachristou@gmail.com
Αναπληρωματικό Μέλος Δρούτσας Γεώργιος 352

 

Από την παράταξη των ΣΥΝΕΚ:

 

Αιρετός Σταυροδοσία Τηλεφωνικό νούμερο e-mail
Τακτικό Μέλος Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος 129
Αναπληρωματικό Μέλος Ξενέλης Γεώργιος 124

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ’ αριθμ. 23021/2-12-2022 έγγραφό της ανακοίνωσε τη σειρά εκλογής τόσο των παρατάξεων όσο και των υποψηφίων καθώς και το διορισμό των αιρετών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κ. Μακεδονίας. Το έγγραφο έχει θέμα:

«Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κ. Μακεδονίας».

και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ViVOquxU6NCRjMSt5wVLIcp8f95Nn4Oh/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε