Απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων 2022

Απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων 2022 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ΄αριθμ. 52886/Ε2/ 11-5-2022 Υπουργική του Απόφαση και θέμα:

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.

Αναφέρει η Υπουργική Απόφαση

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i) του άρθρου 16 κεφ. Β ́ του ν. 1566/1985 (167Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ii) του π.δ. 50/1996 (45Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 100/1997 (94Α ́).
iii) του άρθρου 18 του π.δ. 1/2003 (1Α ́).
2. Το π.δ. 18/2018 (Α ́31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. To π.δ. 81/2019 (Α ́119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. To π.δ. 83/2019 (121Α ́) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (123Α ́) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την υπ ́ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκύκλιο μεταθέσεων.
7. Την υπ’ αριθμ. 6η/19-4-2022 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως εξής:

 

 

 

 

1.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 

221714

 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (41902)

 

196814

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ (43801)

 

 

 

 

 

2.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 

227209

 

ΑΛΙΦΕΡΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (46102)

 

223346

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (40701)

 

 

 

 

 

3.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 

211679

 

ΒΙΤΟΥΛΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (41902)

 

196770

 

ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (42301)

 

 

 

 

 

4.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 

221727

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (42001)

 

201009

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ (42401)

 

 

 

 

 

5.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 

205282

 

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (41201)

 

199948

 

ΛΕΓΑΝΤΗ

 

ΕΡΜΙΟΝΗ

 

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (46202)

 

 

 

 

 

6.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 

186258

 

ΝΟΥΣΗ

 

ΔΑΝΑΗ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

2ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (41902)

 

186271

 

ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ

 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

27ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (41901)

 

 

 

 

 

7.

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 

220766

 

ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ (46401)

 

220772

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

 

ΑΙΜΙΛΙΑ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΪΑΣ (40601)

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, της περιοχής απ’ την οποία μετατίθενται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους.

Απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων 2022 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ΄αριθμ. 52886/Ε2/ 11-5-2022 Υπουργική του Απόφαση και θέμα:

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.

Ολόκληρη η απόφαση στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/106GKWJq6ulvmPVUtnhD1k9T8h0bBzJND/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε