Αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές προσδιορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Καθορίζει το πλήθος του αριθμού των εισακτέων, στις Στρατιωτικές Σχολές,  στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 304
         I.            ΟΠΛΑ 215
       II.            ΣΩΜΑΤΑ 38
     III.            ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982(ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ) 51 (43-8)
   
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 70
         I.            ΜΑΧΙΜΟΙ 45
       II.            ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 25
   
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 170
         I.            ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 76
       II.            ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ) 35
     III.            ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 12
    IV.            ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) 12
      V.            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) 11
    VI.            ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) 12
   VII.            ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) 12
   
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 45
ΣΥΝΟΛΟ 589

 

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 133
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 55
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 6
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 5
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 6
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
στ. ΝΟΜΙΚΟ 23

 

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 330
α. ΟΠΛΑ 235
β. ΣΩΜΑΤΑ 95
   
2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΣΜΥΝ) 186
   
3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 200
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 130
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 38
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 32
ΣΥΝΟΛΟ 716

Η Κοινή υπουργική απόφαση Φ.337/10/365752/Σ.4087 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 2541 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ της 24ης Μαΐου 2022.

Η κοινή υπουργική απόφαση στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/17ri_M1Q8-AcNSLKp84xPmuIuaihcVk7D/view?usp=sharing

Ο αριθμός εισακτέων στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://vaspapachristou.gr/wp-admin/post.php?post=1077&action=edit

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε