Γνωμοδότηση περί μη παραγραφής Μισθοδοτικής Ωρίμανσης

Γνωμοδότηση περί μη παραγραφής Μισθοδοτικής Ωρίμανσης εξέδωσε νομικό γραφείο Αθηνών.

Αναλυτικά η Γνωμοδότηση που φέρει τίτλο Ενημερωτικό Σημείωμα

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα:

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ NΣΚ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν απευθυνθεί για την υποβολή αίτησης διακοπής παραγραφής στο ΝΣΚ για τις αξιώσεις που απορρέουν από το πάγωμα μισθολογικού κλιμακίου ετών 2016-2017, θα ήθελα να σας γνωρίσω τα εξής:

Κατά την άποψή μου έχουν υποπέσει σε παραγραφή οι αξιώσεις ετών 2016- 2017, καθότι είναι μισθολογικές και υπόκεινται σε διετή παραγραφή. Όσον αφορά την μείωση του εισοδήματος ετών 2018-2022, θεωρώ ότι ομοίως οι αξιώσεις είναι παραγεγραμμένες για τα έτη 2018-2019. Μόνον οι αντίστοιχες αξιώσεις ετών 2020-2022 δεν έχουν παραγραφεί.

Το άρθρο 140 παρ.3 ν.4270/2014 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού) ορίζει τα εξής:

3. Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ` αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της.

Παρά ταύτα και μέχρι να μελετηθούν ενδελεχώς με το νέο έτος οι αξιώσεις που προκύπτουν από το πάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου, είναι σκόπιμο να υποβληθεί η αίτηση-όχληση για να διακοπεί η παραγραφή (σίγουρα του έτους 2020 που εκτείνεται η διετία).

Την παραγραφή διακόπτει κατ’άρθρο 143 ΚΔΛ:

β. Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.

 γ. Με την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή

 Ως εκ τούτου, εάν γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι περίπου και το διεκδικούμενο ποσό μπορούν να κάνουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία μισθοδοσίας για την πληρωμή της απαίτησης για να διακοπεί η παραγραφή (με χορήγηση πρωτοκόλλου από την υπηρεσία μισθοδοσίας ή εκκαθάρισης αποδοχών). Ισοδυνάμως μπορεί να γίνει αίτηση προς το ΝΣΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει σταλεί, το οποίο με βρίσκει σύμφωνη.

Γνωμοδότηση περί μη παραγραφής Μισθοδοτικής Ωρίμανσης εξέδωσε νομικό γραφείο Αθηνών.

 

https://drive.google.com/file/d/1ybzFNeuAIGL16QbMWJOKzhq0EVDy_7DP/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε