Δεκτοί μη δεκτοί Υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Δεκτοί μη δεκτοί Υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο περιέχονται οι πίνακες των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nvT4OFxCAGVE-MmRpBJZg7CzPgkrlEm_?usp=sharing

Υπάρχουν τα εξής αρχεία:

  • Δεκτοί
  • Μη δεκτοί
  • Μη δεκτοί λόγω γλώσσας

για κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Τα αρχεία με τίτλο Β, Δ, Στ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης αναφέρονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ τα αρχεία με τίτλο

Α, Γ, Ε Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης αναφέρονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πίνακες ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59. »

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε