Δηλωθέντα Κενά Αναπληρωτών ΔΔΕ Σερρών

Δηλωθέντα Κενά Αναπληρωτών ΔΔΕ Σερρών

Η ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών κενών,

  1. των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπ/σης,
  2. των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και
  3. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και
  4. των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα, των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είχε ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022,

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 98848/ΓΔ5/5-8-2022 έγγραφο τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Όλα τα δηλωθέντα Κενά αναπληρωτών ΔΔΕ Σερρών:

1.

Κενά αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

https://drive.google.com/file/d/1B4krb5oTNbxZEcMZ8h3PGGeDzBzlspLQ/view?usp=sharing

 

2.

Κενά αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

https://drive.google.com/file/d/1vUs0p9aAiUvc9oquvBbkwGNnnPk_PVWU/view?usp=sharing

 

3.

Κενά αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ

https://drive.google.com/file/d/1Ugh3hny2cEuZJWkQgNmtcQ-52TPISIdP/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε