Δηλωθέντα οργανικά κενά μουσικών σχολείων

Δηλωθέντα οργανικά κενά μουσικών σχολείων για τις μεταθέσεις του 2023 όπως έχουν αποτυπωθεί σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 113231/Ε2/19-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

και βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://inventory.minedu.gov.gr/

Αναλυτικά ανά σχολική μονάδα και ειδικότητα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα ηλεκτρική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λαούτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ακορντεόν 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολοντσέλο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Κρητική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπάσο ηλεκτρικό 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαντούρι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπόνι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λαούτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπέτα 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολοντσέλο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ  – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ  – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ  – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ  – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ  – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά παραδοσιακά 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Κρητική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα ηλεκτρική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Όμποε 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Ποντιακή 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά παραδοσιακά 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Δωδεκανήσου 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γκάιντα 7
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολοντσέλο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ” ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ” ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ” ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαντολίνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φλάουτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαντολίνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπέτα 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Διεύθυνση Ορχήστρας 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπέτα 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπόνι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαντολίνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπόνι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ακορντεόν 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρινέτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπέτα 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ. ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 11
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα ηλεκτρική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα κλασική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαντολίνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κιθάρα ηλεκτρική 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 11
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί Αυλοί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Κρητική 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φαγκότο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 9
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολοντσέλο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φλάουτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Ποντιακή 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά παραδοσιακά 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κοντραμπάσο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολοντσέλο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαντούρι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Ποντιακή 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ακορντεόν 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Κρητική 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γκάιντα 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί Αυλοί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ούτι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ακορντεόν 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κόρνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φαγκότο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φλάουτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κοντραμπάσο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολοντσέλο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιόλα 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 8
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαντούρι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπάσο ηλεκτρικό 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μπάσο ηλεκτρικό 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρμογές Η/Υ) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φλάουτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Ποντιακή 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κανονάκι 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κλαρινέτο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπέτα 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λύρα Κρητική 4
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πιάνο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Βιολοντσέλο 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τρομπέτα 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79.01,ΤΕ16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταμπουράς 1

Δηλωθέντα οργανικά κενά μουσικών σχολείων όπως έχουν αποτυπωθεί σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 113231/Ε2/19-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ βρίσκονται και στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pl-z3Esxw-pi5uJvbvfxUaccTeLJvul4/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε