Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α ́ κύκλου 2022

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1T4Nt59OHRH7i4HUwzVdPhj8dUV7iUltW/view?usp=sharing

Το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ.5645/ 7 Απριλίου 2022 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών με θέμα:

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α ́ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε