Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1KsRIm8-7pIh6cHNGozjc0mJuNrhoYuUk/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε