Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Υγείας ΠΕΠΑΛ

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Υγείας ΠΕΠΑΛ όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

 

9. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Α/Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία I
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις- Επικοινωνία
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα – Δεοντολογία 2Ε (ΠΑ)
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α 1Θ+4Ε (ΠΑ)
8 Ειδικό Μάθημα Β 1Θ+4Ε ή 5Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Μικροβιολογία Ι 1Θ+4Ε
2 Βασικές Κλινικές Δεξιότητες 1Θ+4Ε
3 Δημιουργία και Έκφραση στην Προσχολική Ηλικία I
4 Σύγχρονη Αισθητική Ι 1Θ+4Ε
5 Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία 1Θ+4Ε
6 Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι
7 Οδοντοτεχνία Ι 1Θ+4Ε
8 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 1Θ+4Ε
9 Ακτινολογία Ι 1Θ+4Ε

 

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα – Δεοντολογία» και «Ειδικό Μάθημα Α».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

Να προστεθεί ότι το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων διάσωσης σύμφωνα με τα επιστημονικά αποδεκτά πρότυπα ενεργειών και ακολούθως σε δεξιότητες ανακουφιστικής φροντίδας σε επείγουσες καταστάσεις.

Προτείνεται το εγχειρίδιο που έχει εκδώσει το ΕΚΑΒ το οποίο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του αντικειμένου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

https://www.ekab.gr/files/entypa/EKAB-protes-voithteis-A4.pdf

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN TOMEA» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Προτείνεται διεύρυνση του περιεχομένου του σε θέματα Δεοντολογίας των επαγγελμάτων του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, εργατικής Νομοθεσίας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

Συμπληρωματικά να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  δημιουργίας φακέλου ασθενούς. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος» στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο «Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής φροντίδας».

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι

Επιπλέον να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  λήψης  ιστορικού και εισαγωγής ασθενούς  σε μονάδα υγείας. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας» και οι «Ψηφιακές υποδομές των νοσοκομείων», στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο

«Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής περίθαλψης».

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022- 2023».

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή και η γνωριμία του/της μαθητή/τριας με τις Εικαστικές Τέχνες και τη Θεατρική Αγωγή-Θεατρικό Παιχνίδι ώστε να καταστεί ικανός/η να αξιοποιεί υλικά και τεχνικές – με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση και την καλλιέργεια της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού της πρώιμης παιδικής ηλικίας – και να έρθει σε επαφή με τη φύση του επαγγέλματος του Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου.

Να αξιοποιηθούν: (α) το βιβλίο «Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης & Τεχνικά Εποπτικά Μέσα» – με αναζήτηση επιστημονικά και παιδαγωγικά επικαιροποιημένου περιεχομένου και (β) εγχειρίδια με βιωματικές ασκήσεις για τη Θεατρική Αγωγή-Θεατρικό Παιχνίδι που θα περιλαμβάνει ενότητες, όπως: Παιχνίδι (Ατομικό, Ομαδικό, Παραδοσιακό, Ελεύθερο, Κατευθυνόμενο, Συμβολικό), Αυτοσχεδιασμοί, Σωματική Έκφραση.

 

Ως προς το περιεχόμενο προτείνεται να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  δημιουργίας φακέλου βρέφους. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος» στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο «Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής φροντίδας».

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Ως προς το περιεχόμενο συμπληρωματικά προτείνεται να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  δημιουργίας φακέλου πελάτη. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος» στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο «Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής φροντίδας».

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Συμπληρωματικά προτείνεται ο εμπλουτισμός της ύλης με βασικές γνώσεις εργονομίας που αποτελούν τη θεωρητική βάση, ώστε να καταστεί καλύτερα κατανοητός ο τρόπος ασφαλούς μετακίνησης και μεταφοράς ασθενών, δεξιότητα απαραίτητη κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων των βοηθών φυσικοθεραπευτών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη γνώση μπορεί να είναι

 

ιδιαίτερα χρήσιμη και σε μαθητές που ενδεχομένως επιλέξουν διαφορετική ειδικότητα, όπως αυτή του βοηθού νοσηλευτή.

Ως προς το περιεχόμενο προτείνεται επίσης, να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  δημιουργίας φακέλου πελάτη. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος» στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο «Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής φροντίδας».

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Προτείνεται από το βιβλίο «Εργαστήριο Κομμωτικής Ι» (1ος  κύκλος, Β΄ τάξη ΤΕΕ) (Αμαράντου, Χ., Μανιάς, Κ., Παπαθανασίου, Δ.) και ειδικότερα τα κεφάλαια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα των κεφαλαίων του σχολικού εγχειριδίου.

 

Κεφάλαιο Ενότητες Σελίδες
Πρώτο 1- 1.1- 1.2- 1.3- 1.4 Από 11 έως 19
Δεύτερο 2- 2.1- 2.2- 2.3- 2.4 Από 23 έως 46
Τρίτο  3- 3.1- 3.2- 3.3- 3.4 Από 55 έως 59
Τέταρτο 4- 4.1- 4.2 Από 61 έως 65
Πέμπτο 5- 5.1- 5.2- 5.3 Από 67 έως 72
Έκτο 6- 6.1- 6.2- 6.3- 6.3.1 Από 73 έως 77
Έβδομο 7- 7.1- 7.2 Από 79 έως 83
Όγδοο 8- 8.1- 8.2- 8.3- 8.4.1- 8.4.2- 8.5.1- 8.5.2- 8.6- 8.7 Από 85 έως 91
Ένατο 9- 9.1- 9.2- 9.3 Από 93 έως 97
Δέκατο τρίτο 13- 13.1- 13.2- 13.3- 13.3.1- 13.3.2- 13.4- 13.4.1- 13.4.2 Από 135 έως 142
Δέκατο τέταρτο 14- 14.1- 14.2- 14.3 Από 143 έως 146

 

 

Οι συγκεκριμένες ενότητες έχουν επιλεγεί με γνώμονα ότι προσφέρουν μία ευρύτερη γνώση σχετικά με την ατομική περιποίηση, εκτέλεση απλών και καθημερινών τεχνικών καλλωπισμού και κανόνων υγιεινής, που είναι απαραίτητες σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς να εμβαθύνουν σε αμιγώς τεχνικά θέματα της ειδικότητας.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Επιπλέον ως προς το περιεχόμενο προτείνεται να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  δημιουργίας φακέλου πελάτη. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος» στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο «Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής φροντίδας».

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Συμπληρωματικά ως προς το περιεχόμενο προτείνεται να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  δημιουργίας φακέλου πελάτη. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος» στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο «Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής φροντίδας».

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110165/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας_Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

Επιπρόσθετα ως προς το περιεχόμενο προτείνεται να προστεθεί στην ύλη η διαδικασία  δημιουργίας φακέλου υγείας. Σκόπιμο θα ήταν να αναπτυχθεί ο «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας» στην κατεύθυνση, του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες ψηφιακής στρατηγικής και να οριοθετήσει ψηφιακές δεξιότητες για τους μαθητές του τομέα σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» μεταξύ των έργων που προβλέπονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας περιλαμβάνεται και το έργο «Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής φροντίδας».

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε