Διευκρίνιση Λατινικά Γ Τάξης

Διευκρίνιση Λατινικά Γ Τάξης

Το ΥΠΑΙΘ την 27η Απριλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ απέστειλε έγγραφο με διευκρίνηση σχετικά με το μάθημα «Λατινικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Το ανωτέρω έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 19/07-04-2022 του Δ.Σ.) σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στην εξεταστέα ύλη των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ ́τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β ́ 3137) με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» περιλαμβάνεται «Εισαγωγή» από το βιβλίο: Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α ́, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Διευκρινίζεται ότι στη σ. 23 του εν λόγω βιβλίου εκ παραδρομής αναφέρεται ότι

«Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Μαρτιάλη εμφανίζουν ανάγλυφα την αθλιότητα της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της»,

ενώ το ορθό είναι «Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Ιουβενάλη εμφανίζουν ανάγλυφα την αθλιότητα της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της»

Διευκρίνιση Λατινικά Γ Τάξης στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qa08C7rdItkUNyei_z0Js3tvLevqz0Uf/view?usp=sharing

Το υπ’ αριθμ. 47612/Δ2/27-04-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Διευκρίνιση σχετικά με το Μάθημα «Λατινικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε