Διευκρινίσεις εγγραφών Π.ΕΠΑΛ

Διευκρινίσεις εγγραφών Π.ΕΠΑΛ απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν ερωτημάτων που έχουν διαβιβαστεί στην υπηρεσία της. Επισημαίνει δε ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ13α/77685/ΓΔ4/23-06-2022 εγκύκλιο:

 Κατά την πρώτη φάση εγγραφών, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στα Π.ΕΠΑ.Λ έχουν.:

  • για τη Β’ τάξη,όσοι/ες προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα ( σελ. 3)
  • Στην περίπτωση κατά την οποία οι ηλεκτρονικές αιτήσειςπου υποβάλλονται στη Β΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. κατά την Α΄ φάση εγγραφών είναι περισσότερες από τις θέσεις που προσφέρονται στη σχολική μονάδα ανά Τομέα, η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τον βαθμό προαγωγής των μαθητών/τριών από την προηγούμενη τάξη ( σελ. 11)

Ως εκ τούτου, κατά την τρέχουσα περίοδο  εγγραφών, μόνο οι προαχθέντες /χθείσες μαθητές/τριες της Α΄τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/ες προέρχονται από την οικεία σχολική μονάδα, έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στη Β΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ..

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οι οποίοι/ες  εμφανίζονται κατά σειρά προτεραιότητας στη σελ. 11 της προαναφερθείσας εγκυκλίου, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για  τη Β ΄τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., στις κενές θέσεις του Σεπτεμβρίου.

Διευκρινίσεις εγγραφών Π.ΕΠΑΛ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε