Διευκρινίσεις καταχώρησης μεταπτυχιακών ΕΑΕ στον ΟΠΣΥΔ

Διευκρινίσεις καταχώρησης μεταπτυχιακών ΕΑΕ στον ΟΠΣΥΔ απέστειλε με ηλεκτρονικό τρόπο το ΥΠΑΙΘ στις ΔΔΕ

Αναφέρει αναλυτικά:

Κατόπιν ερωτημάτων σας, αναφορικά με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ,

ειδικότερα, ως προς τη συνάφειά του με την ΕΑΕ, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με διευκρινίσεις που μας παρασχέθηκαν από το αρμόδιο Πανεπιστήμιο, το εν λόγω ΠΜΣ καλύπτεται από τις περιπτώσεις:

Α/Α 175 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,

Α/Α 176 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή-ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,

Α/Α 177 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,

που έχουν εγκριθεί, ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ, με την υπ’αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 1217 Β) και περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ (3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022), καθώς πρόκειται για το ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Για διευκόλυνσή σας και για την ορθότητα των καταχωρίσεων, προστέθηκε ως ξεχωριστή περίπτωση στη λίστα προεπιλογών του ΟΠΣΥΔ των ΜΠΣ με συνάφεια με την ΕΑΕ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση που έχουν διεκπεραιωθεί από εσάς σχετικά αιτήματα χωρίς καταχώριση του εν λόγω μεταπτυχιακού, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας, για τη διευθέτησή τους.

Διευκρινίσεις καταχώρησης μεταπτυχιακών ΕΑΕ στον ΟΠΣΥΔ απέστειλε με ηλεκτρονικό τρόπο το ΥΠΑΙΘ στις ΔΔΕ κάτι που έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί προ καιρού. Έστω και τώρα αποκαθίσταται η δικαιοσύνη.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε