Διευκρινιστικές οδηγίες Ανάληψης υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων

Διευκρινιστικές οδηγίες Ανάληψης υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 101202/ΓΔ5/17-08-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Με το από 16-8-2022 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα

«Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 8.487 μόνιμων εκπαιδευτικών»,

καλούνται οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

από Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022,

για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Είναι, δε, σαφές ότι η φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στη Δ/νση Εκπαίδευσης της περιοχής
(ή του Μουσικού Σχολείου) διορισμού τους ή αντίστοιχα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
διορισμού τους είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας.

Επιπροσθέτως, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Διοριζόμενοι/ες που αδυνατούν να μετακινηθούν για ανάληψη υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού,

για σοβαρούς λόγους υγείας είτε λόγω εγκυμοσύνης/ λοχείας,

οφείλουν να παρουσιαστούν σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα και στη

διακριτική ευχέρεια των οποίων έγκειται η όλη διαδικασία,

αφού προβούν στον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των ανωτέρω εκπαιδευτικών,

υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα

  • το πρωτόκολλο ορκωμοσίας,
  • την πράξη ανάληψης υπηρεσίας και
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Π.Ε. ή Δ.Ε. ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης,

όπου διορίσθηκαν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί.

2. Εκπαιδευτικοί/ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι νοσούν με κορωνοϊό COVID -19 και στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης της νόσου αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού τους, κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί,

οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Δ/νση Εκπ/σης της περιοχής διορισμού τους και

να αποστείλουν το ψηφιακό πιστοποιητικό νόσησης COVID 19 (μέσω της εφαρμογής του gov.gr),

προκειμένου να δικαιολογήσουν τη μη εμπρόθεσμη ανάληψη υπηρεσίας από μέρους τους.

Περαιτέρω, ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος έγκειται στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης/ /Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται, στο σημείο αυτό, ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.3528/2007 (26 Α’) (περί αξίωσης μισθού) και της παρ.3 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου (περί ανάληψης υπηρεσίας). Ειδικότερα στα εν λόγω άρθρα ορίζεται αντίστοιχα ότι

«3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας» και

«3. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας»

 

Διευκρινιστικές οδηγίες Ανάληψης υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1sNF-mVNBwhuepeThZsdd1Ss7udfW_N3U/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε