Διευκόλυνση εκπαιδευτικών στην ανάληψη υπηρεσίας

Διευκόλυνση εκπαιδευτικών στην ανάληψη υπηρεσίας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  76132 /Ε2/21-06-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το έγγραφο αναφέρει:

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού,

παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Διευκόλυνση εκπαιδευτικών στην ανάληψη υπηρεσίας  όπως έχει αποτυπωθεί στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1uFPMVmWW2s5pXgPC3R06MqDtHx0LFOtx/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε