Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Γ Λυκείου

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1cw18_IoykiUONwzOaDfkdBxWiSukTKqN/view?usp=sharing

Το υπ’ αριθμ. Φ1/29243/ΓΔ4/ 15-03-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου

όπως αυτό καταχωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31099/ΓΔ4/ (Αρ. Φύλλου 1415 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 24 Μαρτίου 2022) υπουργική απόφαση

https://drive.google.com/file/d/1rYWm7pbYfqf2t-KhkiEwZHTIEP2OLrrL/view?usp=sharing

με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές), προκειμένου οι μαθητές/τριες της Γ ́ τάξης Λυκείου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε