Διορθώσεις διδακτικών βιβλίων ΕΠΑ.Λ

Διορθώσεις διδακτικών βιβλίων ΕΠΑ.Λ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ1/ 148145 /Δ4/29-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με διορθώσεις σε διδακτικά βιβλία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) του σχολικού έτους 2022-2023

 Ολόκληρο το έγγραφο:

Με αφορμή την παρατήρηση του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής σχετικά με τις τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιεχόμενο διδακτικού βιβλίου του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, σας ενημερώνουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί διορθώσεις σε πέντε (5) συνολικά τίτλους διδακτικών βιβλίων εκδόσεως του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» που διανέμονται στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023:

Πρόκειται για τους ακόλουθους τίτλους διδακτικών βιβλίων:

Α) Διδακτικό βιβλίο με τίτλο Υγιεινή-Μικροβιολογία» (ISBN: 978-960-06-5137-9), των συγγραφέων Θάνου Ν., Νικολοπούλου-Ντέρου Ε. και Τσιγάρα Ε., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας «Υγιεινή» όλων των Ειδικοτήτων της Γ΄ Τάξης του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ. Αναλυτικότερα:

  • Βάσει της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθ. 03/20-01-2022 Πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προέβη σε επανέκδοση του ανωτέρω διδακτικού βιβλίου με ταυτόχρονη απόσυρση του αποθέματος αντιτύπων της προηγούμενης έκδοσης.
  • Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η υπηρεσία μας από το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. στις οποίες λειτουργούν οι Ειδικότητες του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ. παραδόθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αποκλειστικά αντίτυπα της νέας (αναθεωρημένης) έκδοσης του διδακτικού βιβλίου με νέο κωδικό βιβλίου 24-0636. Το ISBN της αναθεωρημένης έκδοσης παραμένει ίδιο με αυτό με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

 

  • Οι διορθώσεις της τρέχουσας (αναθεωρημένης) έκδοσης του διδακτικού βιβλίου σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα:

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Υγιεινή – Μικροβιολογία»

(Γ΄ τάξη , 0-24-0636, Θάνου Ν., Νικολοπούλου-Ντέρου Ε., Τσιγαρά Ε.., εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»)

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 

 

σ. 41

 

 

4η και 8η σειρά 1ης παραγράφου

·      Διάδοση της ομοφυλοφιλίας

·      Μετακίνηση πληθυσμών

(τουρισμός, αστυφιλία, μετανάστευση)

 

 

·   Μετακίνηση πληθυσμών

 

Διαγραφή της η α’ επιλογής και της

παρένθεσης της β’ επιλογής

 

 

 

 

σ. 43

 

 

 

 

3η παράγραφος

β. Με τη σεξουαλική

επαφή. Ο ιός μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή τόσο μεταξύ ατόμων του αντιθέτου φύλου, όσο και μεταξύ ομοφυλοφίλων,

και αποτελεί την πρώτη

πηγή εξάπλωσης του ιού.

β. Με τη

σεξουαλική επαφή. Ο ιός μεταδίδεται με τη σεξουαλική

επαφή που

αποτελεί την πρώτη

πηγή εξάπλωσης του ιού.

 

 

 

 

Αντικατάσταση της παραγράφου

 

 

 

 

 

σ. 74

 

 

 

3η γραμμή της παραγράφου

«ΣΤΕΡΕΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ»

 

«1. Αστικά στερεά απορρίμματα. Είναι τα απορρίμματα από τις

κατοικίες, τους δήμους, τα καταστήματα, τα γραφεία, τα

νοσοκομεία»

«1. Αστικά στερεά απορρίμματα.

Είναι τα

απορρίμματα από τις κατοικίες, τους δρόμους, τα

καταστήματα, τα γραφεία, τα

νοσοκομεία»

 

 

 

Αντικατάσταση της λέξης

«δήμους» με τη λέξη

«δρόμους»

 

 

Β) Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Συνταγολόγια-Νομοθεσία – Βιβλία Φαρμακείου» (ISBN:978-960-06- 5153-9), της συγγραφέως Μπελτέ Ο.-Α., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του εξεταζόμενου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) μαθήματος ειδικότητας «Συνταγολόγια-Νομοθεσία

– Βιβλία Φαρμακείου» της Ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» της Γ΄ Τάξης του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας- Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ. Αναλυτικότερα:

 

  • Βάσει της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθ. 12/03-03-2022 Πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προέβη σε επανέκδοση του ανωτέρω διδακτικού βιβλίου με ταυτόχρονη απόσυρση του αποθέματος αντιτύπων της προηγούμενης έκδοσης λόγω των εκτεταμένων διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη νέα έκδοση του βιβλίου.
  • Το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρέδωσε στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. στις οποίες λειτουργεί η Ειδικότητα

«Βοηθός Φαρμακείου» της Γ΄ Τάξης του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αποκλειστικά αντίτυπα της νέας (αναθεωρημένης) έκδοσης του διδακτικού

 

βιβλίου με νέο κωδικό βιβλίου 0-24-0637. Το ISBN της αναθεωρημένης έκδοσης παραμένει ίδιο με αυτό με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

  • Οι διορθώσεις της τρέχουσας έκδοσης του διδακτικού βιβλίου σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα:

 

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Συνταγολόγια – Νομοθεσία -Βιβλία Φαρμακείου»

(Γ΄ τάξη , 0-24-0637, Μπελτέ Ουρανία-Αναστασία., εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»)

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 

 

 

 

σ. 23-24

 

 

Ενότητα:

«3.Κατηγορίες συνταγών»

«3. Κατηγορίες συνταγών Οι συνταγές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: …………

και Υπόδειγμα

Αιτιολογημένης Συνταγής (στο πλαίσιο)»

Ό,τι αναφέρεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Ι.Τ.Υ.Ε.

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

 

 

Αντικατάσταση

 

 

 

 

 

σ. 27

 

 

 

Ενότητα:

«5. Η εκτέλεση της συνταγής»

 

 

 

«Το φαρμακείο λειτουργεί … όπως αναλύονται παρακάτω (οι 2 πρώτες παράγραφοι της ενότητας)»

 

Ό,τι αναφέρεται στον παρακάτω

υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του

Ι.Τ.Υ.Ε.

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση

 

 

 

 

 

σ. 27

 

 

 

 

Ενότητα:

«5. Η εκτέλεση της συνταγής»

 

 

 

Τίτλος της Υποενότητας

«Στάδια εκτέλεσης της συνταγής»

 

Τίτλος της Υποενότητας

«Στάδια εκτέλεσης χειρόγραφης

συνταγής- Συνταγής γαληνικού

σκευάσματος»

 

Ο τίτλος της Υποενότητας

«Στάδια εκτέλεσης της συνταγής»

αντικαθίσταται με τον τίτλο: «Στάδια εκτέλεσης χειρόγραφης συνταγής-

Συνταγής γαληνικού σκευάσματος»

 

 

 

 

σ. 90

 

 

5η σειρά της ενότητας

«Κατηγορία Πίνακα Α»

 

 

 

«Περιλαμβάνονται οι

ουσίες : ηρωίνη, κάνναβη,

LSD, μεσκαλίνη….»

 

 

«Περιλαμβάνονται οι

ουσίες : ηρωίνη, LSD, μεσκαλίνη …»

 

 

 

Διαγραφή της λέξης

«κάνναβη»

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 

 

 

 

 

σ. 90

 

 

 

4η σειρά της ενότητας

«Κατηγορία Πίνακα Β»

 

 

 

 

«Περιλαμβάνονται οι

ουσίες : μορφίνη, κοκαΐνη, μεθαδόνη….»

 

 

«Περιλαμβάνονται οι ουσίες:

κάνναβη, μορφίνη, κοκαΐνη,

μεθαδόνη….»

 

 

 

 

Προσθήκη της λέξης

«κάνναβη»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ. 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Πίνακα Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ναρκωτικά του Πίνακα Δ

…… θειοπεντάλη, κλπ.

«…. Στην εξωτερική συσκευασία των ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων αναγράφονται οι

παρακάτω ενδείξεις: α) Του πίνακα Β’ με κόκκινα γράμματα

«Β, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».

β) Των εξαιρέσεων του πίνακα Β’ με

πράσινα γράμματα

«ΒΣ, χορηγείται με συνταγή του νόμου 3459/2006.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη στο τέλος της υπάρχουσας

παραγράφου

 

 

 

 

 

 

 

 

σ. 91 –

96

σελ. 91 5η σειρά της

παραγράφου κάτω από τον τίτλο

Ειδικές ιατρικές συνταγές

Συνταγογράφηση και χορήγηση κατηγοριών

ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων ναρκωτικών ουσιών

– σελ. 96

 

 

 

 

 

 

«(σελ. 91)

…. Ορισμένες διατάξεις του αναφέρονται … (ΦΕΚ Α’ 191) (τέλος 1ης

παραγράφου στη σελ. 96)»

   

 

 

 

 

 

 

 

Διαγραφή

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 

 

 

 

 

 

σ. 96

 

 

 

 

 

Στη μέση της σελίδας

 

 

 

 

 

Στα φαρμακευτικά

ιδιοσκευάσματα… ΟΚΑΝΑ

 

Συνταγές

ανταγωνιστικών ουσιών

Να μπει ως τίτλος πριν την

παράγραφο:

Στα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα … ΟΚΑΝΑ.

 

 

 

Προσθήκη του τίτλου

«Συνταγές ανταγωνιστικών ουσιών» για τις δύο παραγράφους της σελ. 96

 

 

 

σ. 96

 

 

Στη τέλος της σελίδας

 

 

Στ) Κτηνιατρικές συνταγές ναρκωτικών

 

Κτηνιατρικές συνταγές ναρκωτικών

 

 

Διαγραφή της αρίθμησης Στ)

 

 

 

σ. 99

 

 

στη μέση της σελίδας

 

«Σε περίπτωση επίσης παρατεταμένης …. Η

απόφαση ισχύει για έναν μήνα» (τέλος της σελίδας)

   

 

 

Διαγραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ. 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η – 5η σειρά της 3ης παραγράφου

 

«Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της φυματίωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η χώρα μας δεν

εκπληρώνει τις

προϋποθέσεις για διακοπή του αντιφυματικού

εμβολιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν

στις ομάδες αυξημένου κινδύνου …»

 

 

 

«Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της φυματίωσης και της Παγκόσμιας

Οργάνωσης Υγείας, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου …»

 

 

 

 

 

 

Διαγραφή της φράσης

«η χώρα μας δεν εκπληρώνει τις

προϋποθέσεις για διακοπή του αντιφυματικού

εμβολιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών»

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 

 

 

 

 

 

 

σ.132

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1

 

 

 

 

 

 

Εθνικό Πρόγραμμα

εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015

 

 

 

 

 

Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2020

Ολόκληρος ο πίνακας

«Εθνικό Πρόγραμμα

εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015»

αντικαθίσταται από τον πίνακα «Εθνικό

Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2020″ (σύμφωνα με τον

σχετικό υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του

Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ.168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών

 

 

Ø Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών

Ø Ταινίες

γνησιότητας φαρμάκου

Οι              ταινίες γνησιότητας φαρμάκου……

έχουν     ΦΟΥΞΙΑ χρώμα»

Ø  Πρωτότυπα και γενόσημα

ιδιοσκευάσματα Πρωτότυπο ιδιοσκεύασμα (φάρμακο)…. τους ίδιους

κινδύνους και τα ίδια οφέλη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη δύο επιπλέον επιλογών , (σύμφωνα με τον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Ι.Τ.Υ.Ε.

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)

 

 

σ. 190

 

 

παράγραφος ζ)

ζ) Βιβλία ναρκωτικών και η τήρηση τους

Στα βιβλία ναρκωτικών

αναγράφεται η κίνηση των ναρκωτικών. Όλες οι

ζ) «Βιβλία ναρκωτικών και τήρησή τους»

Στα βιβλία

ναρκωτικών

 

 

Αντικατάσταση παραγράφου

 

    συνταγές τόσο οι μονόγραμμες, όσο και οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή δίμηνο. Επίσης στο

συνταγολόγιο ναρκωτικών αναγράφονται αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές που απαιτούνται για τη

χορήγηση ναρκωτικών αναλγητικών φαρμάκων.

καταγράφεται η κίνηση των ναρκωτικών. Στο συνταγολόγιο ναρκωτικών

αναγράφονται και αριθμούνται αυθημερόν

υποχρεωτικά όλες οι ειδικές ηλεκτρονικές συνταγές με τις οποίες χορηγούνται ναρκωτικά αναλγητικά

φάρμακα, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Καταχωρούνται δηλαδή εκείνες οι συνταγές ναρκωτικών οι

οποίες, σύμφωνα με την παλαιότερη νομοθεσία,

απαιτούσαν

συνταγογράφηση με χειρόγραφη συνταγή διπλής κόκκινης γραμμής. Το

συνταγολόγιο ναρκωτικών τηρείται και στα ηλεκτρονικά συστήματα του φαρμακείου για την καταχώρηση των

ειδικών ιατρικών ηλεκτρονικών

συνταγών με τις

οποίες χορηγούνται ναρκωτικά αναλγητικά

φάρμακα».

 

 

Γ) Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Χημεία και Ζωντανοί Οργανισμοί» (ISBN 978-960-06-5206-2), των συγγραφέων Γράψα Ι. και Πάγκαλου Σ., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του μη-εξεταζόμενου μαθήματος Γενικής Παιδείας «Χημεία» της Γ’ Τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

 

Βάσει της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθ. 03/20-01-2022 Πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου το βιβλίο διορθώθηκε (χωρίς απόσυρση των παλαιότερων αντιτύπων) σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα :

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Χημεία και Ζωντανοί Οργανισμοί»

(Γ΄ τάξη , 24-0566, Γράψας Ι. & Πάγκαλος Σ., εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»)

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

ΕΚΔΟΧΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
 

σ. 38

 

Μέσο σελίδας

 

«Ερώτησεις»

 

«Ερωτήσεις

ο τόνος από την προπαραλήγουσα

πηγαίνει στην παραλήγουσα

 

 

Δ) Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» (ISBN 978-960-06- 2983-5), των συγγραφέων Βαξεβανίδου Μ. & Ρεκλείτη Π., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» όλων των Ειδικοτήτων της Γ΄ Τάξης του Τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας» των ΕΠΑ.Λ.

 

Βάσει της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθ. 48/23-09-2021 Πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, το βιβλίο διορθώθηκε (χωρίς απόσυρση των παλαιότερων αντιτύπων) σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα :

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων»

(Γ΄ τάξη , 24-0208, Βαξεβανίδου Μ. & Ρεκλείτης Π., εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»)

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

ΕΚΔΟΧΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
      «…για να  
 

σ. 107

 

1η σειρά δεύτερης παραγράφου

«…για να διαπιστωθεί αν το προϊόν σύμφωνα με τα

πρότυπα….»

διαπιστωθεί αν το προϊόν παράγεται σύμφωνα με τα η λέξη «παράγεται»

εισάγεται μεταξύ της λέξης

«προϊόν» και της λέξης

«σύμφωνα»

      πρότυπα ….»  

 

 

Ε) Διδακτικό βιβλίο με τίτλο «Τουριστική Γεωγραφία» (ISBN: 978-960-06- 5121-8), των συγγραφέων Τερκενλή Θ., Μεταξίδη Ν. και Ραφτοπούλου Π., με το οποίο καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες του μη-εξεταζόμενου μαθήματος ειδικότητας «Γεωγραφία Τουρισμού» της Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ΄ Τάξης του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.:

 

Βάσει της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθ. 03/20-01-2022 Πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου, διορθώθηκε (χωρίς απόσυρση των παλαιότερων αντιτύπων) σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Τουριστική Γεωγραφία»

(Γ΄ τάξη , 24-0632,Τερκενλή Θ., Μεταξίδης Ν. & Ραφτοπούλου Π., εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»)

ΣΕΛΙΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ

ΕΚΔΟΧΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
      «…οι κάθετοι  
 

 

σ. 68

 

2η-3η σειρά 1ης παραγράφου

«…οι κάθετοι οδικοί άξονες που τη συνδέουν με την

Αλβανία και το κράτος των

Σκοπίων….»

οδικοί άξονες που τη συνδέουν με την Αλβανία και τη

Βόρεια

«…το κράτος των Σκοπίων….»

γίνεται

«…τη Βόρεια Μακεδονία….»

      Μακεδονία….»  

 

 

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να διαβιβάσουν το παρόν έγγραφο στα οικεία ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) αρμοδιότητας τους προκειμένου με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι διδάσκοντες/-ουσες τα αντίστοιχα μαθήματα εκπαιδευτικοί.

 

Συμπληρωματικά σάς πληροφορούμε ότι ο πλήρης κατάλογος των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022- 2023 των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. είναι διαθέσιμος μέσω του συνδέσμου «ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» της ιστοσελίδας του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (https://publications.cti.gr). Στα βιβλία του καταλόγου που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2021 – 2022) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

 

Διορθώσεις διδακτικών βιβλίων ΕΠΑ.Λ. ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. Φ1/ 148145 /Δ4/29-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

https://drive.google.com/file/d/1DdbEpDK1B4MLd37cY_bk0ADUZs_d4ukc/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε