Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ

ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ33 ΠΕ34 ΠΕ78 ΠΕ80 ΠΕ81 ΠΕ82 ΠΕ83 ΠΕ84 ΠΕ85 ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 ΠΕ87.03 ΠΕ87.04 ΠΕ87.05 ΠΕ87.07 ΠΕ87.08 ΠΕ87.09 ΠΕ87.10 ΠΕ88.01 ΠΕ88.02 ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ90 ΤΕ01.19 ΤΕ02.02  

ΣΥΝΟ ΛΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 8 43 48 9 13 61 7           10 1   3 4 8   2     1 1 1 5         1         226
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 3   7                   1             1                         2     14
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 6   9   5 17 2           6   1 4 3 1         4     2         6         66
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)     13     24 1                   2 3                       1 3     1   48
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1 20 15 3   27 8     7     6 4   1   5 2             1                   100
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 3 9 16   1 15 6           3   1   3 1 1 1           3         1         64
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)   27 16     13 3                     2   1     1     1 1                 65
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1 34 24   8 26 11           4 6 4 1 2 7   1     1       2         1 6     139
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)   2     1   1       1                                                 5
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)   2                                                                   2
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 137 148 12 28 183 39 0 0 7 1 0 30 11 6 9 14 27 3 6 0 0 7 1 1 12 3 0 0 1 11 1 8 1 0 729
ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                        
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)   2 1   2 7             1 1 1     1 1             1         1         19
ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)     6                           1 1   1       1                       10
ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)     10   3 8 2           2 1     1                                     27
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 0 2 17 0 5 15 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 56
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                        
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)   10 6                   1 2 2       1         2   2 1                 27
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)         1 1             1 3 1               1               1         9
ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)   3 3 1 2 2             1 1           2                               15
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)   9 4   1 2         3   2         1               1 1                 24
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1 7 4 5 1     1       1 1                                             21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 29 17 6 5 5 0 1 0 0 3 1 6 6 3 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 96
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                        
ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)     3                   1   1 1   1 3               1     1           12
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)     7     3             2         7   1 1 1 6 3   1             1 1   34
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)     35   3 28 5           3 1 2 3 1 3   2 2   2 1   4   1 1 1 2         100
ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)                                                                   1   1
ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)     5   1 2 4                       2         1   1       1 1         18
ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)     1                   1   1   1             1                       5
ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)     8   3 6                         1         1   2         1         22
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)   11 3 1 1 3             6 5                                           30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ.

ΜΑΚΕΔΟΝ.

0 11 62 1 8 42 9 0 0 0 0 0 13 6 4 4 2 11 6 3 3 1 8 7 0 8 1 1 1 3 4 0 1 2 0 222
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗ

Σ

                                                                       
ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)   2 3     3               1 1                     1                   11
Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)   13 3     1 1     1 10     3 1   1             2     2                 38
Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)                     1                                                 1
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)     4   4 5             1 3 1   1 1   1       1   1                   23
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)   2                                                                   2
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)   2 6                 3 1                                             12
ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)       1   1           1   1     1                 1                   6
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ 0 19 16 1 4 10 1 0 0 1 11 4 2 8 3 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 93
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                        
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)   8   5               1 3                     1                       18

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ

ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ33 ΠΕ34 ΠΕ78 ΠΕ80 ΠΕ81 ΠΕ82 ΠΕ83 ΠΕ84 ΠΕ85 ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 ΠΕ87.03 ΠΕ87.04 ΠΕ87.05 ΠΕ87.07 ΠΕ87.08 ΠΕ87.09 ΠΕ87.10 ΠΕ88.01 ΠΕ88.02 ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ90 ΤΕ01.19 ΤΕ02.02  

ΣΥΝΟ ΛΟ

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1 7     3         1       1   2 1             2   2               2   22
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1 4 1 3 1         1 1   1     1                   1             1     16
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)   1                   1                                               2
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.)   2 10     2             1         1 1             1                   18
ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.)         1 1                                                       1   3
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2 22 11 8 5 3 0 0 0 2 1 2 5 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 79
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                        
ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)           6 1                                         1     1     1   10
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)               1               1                         1   1     1   5
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)   1   1 1   1                   1 1                                   6
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)                                 1   1             1         2         5
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)                                                                       0
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0 1 0 1 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 0 2 0 26
ΚΡΗΤΗΣ                                                                        
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 5 11 9 2 2 5 2 1         3 2 3 2     2       1     1 1   1   1         54
ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1   2     1 1 1   2   1 1     1 1 1 1         1                       15
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 4 7     1 3 1     2   1           1 1       1     1 1 1     1         26
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)   17 4 1   4 2           3       1 5 1 2     2 1     1   2   1         47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 10 35 15 3 3 13 6 2 0 4 0 2 7 2 3 3 2 7 5 2 0 0 4 2 0 2 3 1 3 0 3 0 0 0 0 142
ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                        
ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.)   4 3     7                     1   1                                 16
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)   2 1                                                                 3
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)     7                       1   3     1           1                   13
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)                                                                       0
ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 0 6 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                        
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.)                         3         2   1                               6
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.)                                     1                                 1
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)         5 4                                                           9
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.)     3     1           1       1               1   1                   8
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0 0 3 0 5 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                        
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1 4 3   2 2   1         1                                             14
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 3 5   1 2           5 3 2   1                     1             1     24
Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)                                                                       0
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1 6 4   1 2         3     1                                           18
Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)   2                                                                   2
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.)                                                                       0
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 17 7 1 5 4 0 1 0 0 8 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 58
Β.ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                        
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 2 1 7 2 1                         1 1                                 15
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1 3   3     1     1                                                   9
Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)                                                                       0
Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1   2     1 1     1     1   1                                     1   9
Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.)     2               2                                                 4
Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.)   2 1               1                                                 4
Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)   6 2 4 1               1                                           1 15

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ

ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ33 ΠΕ34 ΠΕ78 ΠΕ80 ΠΕ81 ΠΕ82 ΠΕ83 ΠΕ84 ΠΕ85 ΠΕ87.01 ΠΕ87.02 ΠΕ87.03 ΠΕ87.04 ΠΕ87.05 ΠΕ87.07 ΠΕ87.08 ΠΕ87.09 ΠΕ87.10 ΠΕ88.01 ΠΕ88.02 ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ90 ΤΕ01.19 ΤΕ02.02  

ΣΥΝΟ ΛΟ

Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1       1                                                             2
ΣΥΝΟΛΟ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 5 12 14 9 3 1 2 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 58
Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                        
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2 14   4 3   2 4 1 1 3 1 1 3 1 1                                       41
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)   2   1   1   1   1                                                   6
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)     1 1     1 1         1                                             5
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)   5 2 2 1   1     1 2 1                                               15
Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)     1 2                 1                                             4
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2 3   2   1       3 4       1       1                       1         18
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)     2 2             1   1                           2                 8
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 4 2 1 1       1   1 4 2 3 1       1           1                 3     25
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 8 26 7 15 4 2 4 7 1 7 14 4 7 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 122
                                                                         
ΣΥΝΟΛΟ 53 317 328 57 76 296 65 12 1 23 41 17 81 41 25 22 30 55 22 17 3 1 20 21 1 37 13 3 5 4 25 1 14 9 1 1737

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε