Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

 

ΓΕΝΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΣΥΝΟΛΟ
Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

ΑΤΤΙΚΗΣ
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1 5 3 1 10
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 1 2 1 3 7
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 2 2 3 7
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6 1 4 11
Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 2 4 3 13
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3 5 6 15
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4 7 1 2 5 2 2 23
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 10 7 2 4 3 1 28
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 1 1 1 7
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 1 2
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 0 31 1 0 0 9 0 18 2 19 13 15 10 123
ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9 2 2 2 2 1 18
ΑΧΑΪΑΣ 16 1 2 1 20
ΗΛΕΙΑΣ 5 9 1 2 3 1 1 1 23
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5 0 34 0 2 0 4 2 5 0 3 3 3 0 61
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 11 6 1 2 2 1 1 27
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 1 1 1 1 1 7
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 1 3 8
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 3 9 1 1 1 1 17
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 2 7 4 1 1 1 2 2 4 26
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 3 23 24 2 0 3 4 2 0 7 0 7 5 85
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ 1 1 2 4
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 2 5 9 17
ΚΙΛΚΙΣ 2 1 2 5
ΠΕΛΛΑΣ 4 1 3 2 2 12
ΠΙΕΡΙΑΣ 2 1 3 6
ΣΕΡΡΩΝ 4 1 2 7
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 1 3 2 5 16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ. 0 0 15 0 0 0 4 11 0 0 14 23 0 0 67
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ 1 2 1 4
Α΄ ΕΒΡΟΥ 3 1 1 1 1 7
Β΄ ΕΒΡΟΥ 0
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 1 2 3 9
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 1 1 1 1 9
ΞΑΝΘΗΣ 1 1 2 1 5
ΡΟΔΟΠΗΣ 1 2 1 2 6
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ 3 0 11 1 1 0 3 5 0 0 7 2 7 0 40
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4 6 4 2 2 18
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ 8 5 2 1 1 1 18

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας

ΓΕΝΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΣΥΝΟΛΟ
Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 3 5 2 1 1 2 1 16
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 1 1 1 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 3 1 1 1 1 1 9
ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 2
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 7 24 13 1 2 1 3 1 0 4 5 2 1 67
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1 1 3
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 2 2 5
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 2 3 7
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 2 0 0 0 0 1 4 0 0 1 3 0 0 16
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 5 1 2 4 3 6 4 49
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 2 1 4 1 11
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 5 15 5 10 2 1 39
ΧΑΝΙΩΝ 14 1 1 3 19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 5 56 13 1 0 3 5 17 0 12 5 0 0 118
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ 1 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 1 1 1 1 6
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1 2
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0 10
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 1 1 1 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1 1 1 2 2 1 9
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 2 5
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 0 4 3 0 0 1 1 0 0 3 3 2 0 20
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 3 2 1 2 1 11
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 7 1 1 1 1 13
Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1 2
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 4 1 1 1 1 9
Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 1 4
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 8 0 15 2 3 0 1 1 3 1 2 0 2 1 39
Β.ΑΙΓΑΙΟΥ
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ 2 2 1 1 2 8
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ 1 1 3 5
Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ 0
Α΄ ΣΑΜΟΥ 2 4 1 4 1 12
Β΄ ΣΑΜΟΥ 1 3 2 6
Γ΄ ΣΑΜΟΥ 1 1 1 3
Α΄ ΧΙΟΥ 5 2 2 3 1 13
Β΄ ΧΙΟΥ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 6 2 18 0 0 1 3 2 11 0 4 0 0 1 48

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας

ΓΕΝΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ79.01 ΠΕ86 ΣΥΝΟΛΟ
Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Α/θμια Εκπ/ση

(Π.Ε.)

Β/θμια Εκπ/ση

(Δ.Ε.)

Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 8 22 4 1 1 10 5 3 1 2 58
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 7 2 1 1 6 1 1 21
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 3 1 1 4 1 11
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5 1 7 2 1 2 18
Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 1 1 2 2 3 10
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 4 1 1 9
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 1 1 1 1 4 3 1 1 15
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 7 4 6 3 1 2 25
ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 16 49 11 1 2 5 2 43 13 4 4 4 12 167
ΣΥΝΟΛΟ 48 35 280 68 11 5 38 42 100 16 83 62 43 30 861

Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε