Διόρθωση συντελεστών βαρύτητας

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/11cxoQY8YZN74kJuFzDm4VXY3VI7Dc3vr/view?usp=sharing

Το ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 2240 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 6 Μαΐου 2022 και θέμα:

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄5400).

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε