Δοκιμαστικές Εκπομπές (ΣΑΜ) ΓΕΛ

Δοκιμαστικές Εκπομπές (ΣΑΜ) ΓΕΛ μας ενημερώνει το υπ΄αριθμ. Φ251/ 53557 /Α5/12 – 5 – 2022 έγγραφό του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022.
1. Ενόψει της διοργάνωσης των πανελλαδικών εξετάσεων, σας γνωστοποιούμε ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου θα διεξαχθούν τις παρακάτω μέρες και ώρες:
• Δευτέρα 16.05: 11:00-12:00
• Τρίτη 17.05: 11:00-12:00
• Τετάρτη 18.05: 11:00-12:00
• Τρίτη 24.05: 11:00-12:00
• Πέμπτη 26.05: 11:00-12:00
• Τρίτη 31.05: 11:00-12:00
Οι δοκιμαστικές θα γίνονται με τα Γενικά Λύκεια που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα και με τις ΕΕΔΔΕ.
Μέσα σε αυτήν την περίοδο θα γίνουν κάποιες δοκιμαστικές εκπομπές και με τα σχολεία που θα δίνουν θέματα σε Β.Κ. ή σε Ε.Ε.Κ., κατόπιν συνεννόησης και με τους προέδρους των κέντρων αυτών.
2. Επισημαίνεται ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των δοκιμαστικών εκπομπών οι υπάλληλοι από το κέντρο εκπομπής του ΥΠΑΙΘ θα γνωστοποιήσουν στο σύνδεσμο της οικείας ΕΕΔΔΕ (για τα ΓΕΛ) τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το κέντρο εκπομπής, με τα οποία θα έρχεται σε επαφή και θα ζητήσουν από τους συνδέσμους επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας. Οι εκπομπές για τα ΓΕΛ θα γίνονται και με τις ΕΕΔΔΕ και η επικοινωνία για τα ΓΕΛ θα γίνεται μόνο μέσω ΕΕΔΔΕ, δηλαδή τα ΓΕΛ δεν θα επικοινωνούν απευθείας με το ΥΠΑΙΘ.
3. Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εκπομπών οι χειριστές του συστήματος θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους έγκαιρα και αυτοπροσώπως και να παρακολουθούν τη διαδικασία, αναφέροντας τυχόν προβλήματα για να επιλυθούν έγκαιρα.
4. Σημειώνεται ότι τις ημέρες διενέργειας των εξετάσεων οι ως άνω χειριστές θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους και να έχουν σε ετοιμότητα το σύστημα από τις 06.30 π.μ.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την πιστή τήρηση της παρούσας, δεδομένου ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές και η σωστή λειτουργία του συστήματος αποτελούν βασικό παράγοντα για τη σωστή οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το ΥΠΑΙΘ στο έγγραφό του επισημαίνει:

από τη Δευτέρα 19-05-2022 έως την Τρίτη 30-05-2022, και ώρες 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ με τα με τα Γενικά Λύκεια που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα και με τις ΕΕΔΔΕ

Δοκιμαστικές Εκπομπές (ΣΑΜ) ΓΕΛ μας ενημερώνει το υπ΄αριθμ. Φ251/ 53557 /Α5/12 – 5 – 2022 έγγραφό του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1ummDVN8VGqvStZxf137GZ_k3tiuJ9MnN/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε