Δοκιμαστικές Εκπομπές (ΣΑΜ) ΕΠΑΛ

Δοκιμαστικές Εκπομπές (ΣΑΜ) για τα ΕΠΑΛ όρισε το ΥΠΑΙΘ με έγγραφό του.

 

1. Σας γνωστοποιούμε ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος μετάδοσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα γίνουν από

την Πέμπτη 19-05-2022 έως Τετάρτη 01-06-2022, και ώρες 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ

με τα ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα ως ακολούθως:

Πέμπτη 19-05-2022: 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ
Παρασκευή 20-05-2022: 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ
Δευτέρα 30-05-2022: 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ
Τετάρτη 01-06-2022: 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ

2. Επισημαίνεται ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των δοκιμαστικών εκπομπών οι υπάλληλοι από το κέντρο εκπομπής του ΥΠΑΙΘ θα γνωστοποιήσουν στον σύνδεσμο των ΕΠΑΛ (για τα ΕΠΑΛ) τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το κέντρο εκπομπής, με τα οποία θα έρχεται σε επαφή και θα ζητήσουν από τους
συνδέσμους επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας.

3. Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εκπομπών οι χειριστές του συστήματος θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους αυτοπροσώπως και να παρακολουθούν τη διαδικασία, αναφέροντας τυχόν προβλήματα για να επιλυθούν έγκαιρα.
Σύμφωνα με την Φ.153/51820/Α5/09-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΠΚ46ΜΤΛΗ-Β02), τα Εξεταστικά Κέντρα ΕΠΑΛ που δεν διαθέτουν σύστημα ΣΑΜ, θα συνεργαστούν με τις πλησιέστερα Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά περίπτωση, που διαθέτουν το σύστημα ΣΑΜ και επομένως ο χειριστής θα πρέπει να βρίσκεται
στη συνεργαζόμενη σχολική μονάδα κατά τις ανωτέρω μέρες και ώρες.

4. Σημειώνεται ότι τις ημέρες διενέργειας των εξετάσεων οι ως άνω χειριστές θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους και να έχουν σε ετοιμότητα το σύστημα

από τις 06.30 π.μ.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την πιστή τήρηση της παρούσας, δεδομένου ότι οι δοκιμαστικές εκπομπές και η σωστή λειτουργία του συστήματος αποτελούν βασικό παράγοντα για τη σωστή οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Οι δοκιμαστικές εκπομπές, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος μετάδοσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θα γίνουν

από την Πέμπτη 19-05-2022 έως Τετάρτη 01-06-2022, και ώρες 11.00 π.μ.-12.00 μ.μ με τα ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά κέντρα

Δοκιμαστικές Εκπομπές (ΣΑΜ) ΕΠΑΛ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.151/ 54904/Α5/13-05 -2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Δοκιμαστικές Εκπομπές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2022

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1Gzrr6xNud7Lz0LUWl0okOxyIvkQmI4Hc/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε