Εγγραφές φοίτηση οργάνωση σχολείων βθμιας εκπαίδευσης

Εγγραφές φοίτηση οργάνωση σχολείων βθμιας εκπαίδευσης ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και έχει θέμα:

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τα κεφάλαια και τα άρθρα της υπουργικής απόφασης αναλυτικά παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Έτος, Διακοπές και Αργίες

Άρθρο 1 – Σχολικό και Διδακτικό Έτος

Άρθρο 2

Διακοπές – Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Υπηρεσιακά Βιβλία – Έντυπα

Άρθρο 3 – Υπηρεσιακά Βιβλία

Άρθρο 4 – Υπηρεσιακά Έντυπα

Άρθρο 5

Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 6

Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Εγγραφές φοίτηση οργάνωση σχολείων βθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Εγγραφή μαθητών

Άρθρο 8 – Έννοια της εγγραφής

Άρθρο 10

Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 11

Στοιχεία που καταχωρίζονται

Άρθρο 12

Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών που φοιτούν

Άρθρο 13

Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών

Άρθρο 14

Μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού

Άρθρο 15

Έξοδος μαθητή από το σχολείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Μετεγγραφή

Άρθρο 16 – Γενική Διάταξη

Άρθρο 18 – Λοιπές μετεγγραφές

Άρθρο 19 – Προθεσμία μετεγγραφών

Άρθρο 20

Διαδικασία μετεγγραφών – βαθμολογία

Άρθρο 21 – Ανανεώσεις εγγραφών

«Άρθρο 22

Ένταξη μαθητών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων

Εγγραφές φοίτηση οργάνωση σχολείων βθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Φοίτηση μαθητών

Άρθρο 23 – Φοίτηση

Άρθρο 24

Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

«Άρθρο 25 Απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Άρθρο 26

Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές και στρατεύσιμοι

Κατ’ οίκον διδασκαλία

Άρθρο 27

Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

Άρθρο 28

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

Άρθρο 29

Ενημέρωση γονέων –

Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Άρθρο 30

Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

Άρθρο 31

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Άρθρο 32 – Διαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Άλλες διατάξεις

Άρθρο 33 – Ιδιωτική Εκπαίδευση

Άρθρο 34

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Άρθρο 35 – Εσπερινά σχολεία

 

https://drive.google.com/file/d/1z4hcU91CWwwyEKwyshuQlVhjW_ATQomn/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε